Vertaling van geschikt

Inhoud:

Nederlands
Engels
adequaat, geschikt {bn.}
adequate 
appropriate 
equal
betamelijk, gepast, geschikt, passend, toepasselijk {bn.}
appropriate 
becoming 
seemly 
suitable 
expedient 
proper 
applicable 
doelmatig, gemakkelijk, geschikt, gepast, passend {bn.}
convenient 
handy 
opportune
advantageous 
comfortable 
useful 
bruikbaar, geschikt {bn.}
of use
suitable 
appropriate 
apt 
due 
expedient 
right 
useful 
fitting 
applicable 
bruikbaar, geschikt {bn.}
of use
suitable 
gelegen komen, passen, schikken, uitkomen, voegen, betamen {ww.}
to fit 
to suit 
to comply 
to be suitable
to be appropriate

ik heb geschikt
jij hebt geschikt
hij/zij/het heeft geschikt

I have fitted
you have fitted
he/she/it has fitted
» meer vervoegingen van to fit

Deze schoenen passen niet.
These shoes don't fit my feet.
Je schoenen passen niet bij dat pak.
Your shoes do not go with the suit.
inrichten, regelen, ruimen, opruimen, schikken, terechtbrengen {ww.}
to order 
to sort 
to collate
to categorize 
to tidy 
to put in order
to arrange 

ik heb geschikt
jij hebt geschikt
hij/zij/het heeft geschikt

I have ordered
you have ordered
he/she/it has ordered
» meer vervoegingen van to order

accommoderen, schikken, aanpassen, richten, assimileren, plooien, voegen, zich aanpassen, zich schikken {ww.}
to adapt 
to conform
to adjust
to accommodate oneself
to adapt oneself

ik heb geschikt
jij hebt geschikt
hij/zij/het heeft geschikt

I have adapted
you have adapted
he/she/it has adapted
» meer vervoegingen van to adapt

Hij kon zich niet aan nieuwe omstandigheden aanpassen.
He couldn't adapt to new circumstances.
ordenen, rangschikken, structureren, schikken {ww.}
to set up
to order
to put
to arrange

ik heb geschikt
jij hebt geschikt
hij/zij/het heeft geschikt

I have ordered
you have ordered
he/she/it has ordered
» meer vervoegingen van to order

conveniëren, uitkomen, passen, treffen, schikken {ww.}
to fit
to suit
to accommodate

ik heb geschikt
jij hebt geschikt
hij/zij/het heeft geschikt

I have fitted
you have fitted
he/she/it has fitted
» meer vervoegingen van to fit

Ze passen perfect bij elkaar.
They fit each other so perfectly.
Die schoenen passen niet met het pak.
Those shoes do not go with the suit.
schikken, vereffenen {ww.}
to square up
to settle
to square off
to determine

ik heb geschikt
jij hebt geschikt
hij/zij/het heeft geschikt

I have settled
you have settled
he/she/it has settled
» meer vervoegingen van to settle

schikken, verzoenen, berusten, neerleggen, stellen, resigneren {ww.}
to resign
to submit
to reconcile

ik heb geschikt
jij hebt geschikt
hij/zij/het heeft geschikt

I have resigned
you have resigned
he/she/it has resigned
» meer vervoegingen van to resign


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Elke soort papier is geschikt.

Any paper will do.

Deze film is geschikt voor kinderen.

This movie is suitable for children.

Dat boek is geschikt voor beginners.

This book is suitable for beginners.

Welke dieren zijn het meest geschikt als huisdier voor kinderen?

Which animals make the best pets for children?

Ik ben geen kunstenaar. Daar ben ik helemaal niet geschikt voor.

I am not an artist. I never had the knack for it.

Onze lichamen zijn niet geschikt om voor lange periodes stress te moeten verdragen.

Our bodies are not designed to cope with stress for long periods.