Vertaling van gemakkelijk

Inhoud:

Nederlands
Engels
gemakkelijk, moeiteloos, vlot {bn.}
effortless 
gemakkelijk, moeiteloos {bw.}
easily 
effortlessly 
allicht, gemakkelijk, met gemak {bw.}
easily 
readily 
doelmatig, gemakkelijk, geschikt, gepast, passend {bn.}
convenient 
handy 
opportune
advantageous 
comfortable 
useful 
comfortabel, gemakkelijk, geriefelijk, gerieflijk, welbehaaglijk {bn.}
comfortable 
licht, makkelijk, gemakkelijk, vlot {bn.}
easy 
facile 
light 


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Dit boek was gemakkelijk.

This book was easy.

Tennis spelen is gemakkelijk.

It is easy to play tennis.

Reizen is vandaag de dag gemakkelijk.

Travelling is easy these days.

Hij kon het probleem gemakkelijk oplossen.

He was able to solve the problem with ease.

Hij kon het probleem gemakkelijk oplossen.

It was easy for him to solve the problem.

Sommige geuren kunnen gemakkelijk jeugdherinneringen laten opduiken.

Certain smells can easily trigger childhood memories.

Hij kon het probleem gemakkelijk oplossen.

He was easily able to solve the problem.

Maak het je gemakkelijk!

Make yourself at home!

Het is gemakkelijk om in de hel af te dalen.

The descent to hell is easy.

Ik had nooit gedacht dat het zo gemakkelijk ging zijn.

I never thought it would be so easy.

Je geeft het niet zo gemakkelijk op, nietwaar?

You don't give up too easily, do you?

Ik denk dat het niet zo gemakkelijk is.

I guess it's not that easy.

In een boom klimmen is voor een aap gemakkelijk.

It is easy for a monkey to climb a tree.

De handgeschreven brief was niet gemakkelijk te lezen.

Written by hand, the letter was not very easy to read.

Gaat u lekker op de bank zitten en maak het uzelf gemakkelijk.

Sit on the sofa and feel at ease.