Vertaling van licht

Inhoud:

Nederlands
Engels
licht, makkelijk, gemakkelijk, vlot {bn.}
easy 
facile 
light 
licht {bn.}
light 
licht, zwak {bn.}
faint 
light 
weak 
feeble 
frail
weedy
licht, lichtjes, zwak, zwakjes {bw.}
lightly 
weakly 
feebly
licht {bn.}
light 
slight 
licht {bn.}
insubstantial 
light 
licht [o], schijn [m], schijnsel [o] {zn.}
light 
Ik zie een licht.
I see a light.
Zij heeft het licht aangedaan.
She turned on the light.
licht, ondiep, oppervlakkig {bn.}
shallow 
superficial 
helder, licht, lichtend {bn.}
bright 
light 
hel, helder, klaar, licht {bn.}
bright 
clear 
light 
light-coloured
lichten, luminisceren {ww.}
to be luminescent
aan zijn, lichten, licht geven, schijnen {ww.}
to gleam
to shine 

ik licht
jij licht
hij/zij/het licht

I gleam
you gleam
he/she/it gleams
» meer vervoegingen van to gleam

ledigen, legen, lenzen, lichten, ruimen, uithalen {ww.}
to empty 
to clear 

ik licht
jij licht
hij/zij/het licht

I empty
you empty
he/she/it empties
» meer vervoegingen van to empty

verlichten, schijnen, lichten {ww.}
to light up
to light
to illuminate
to illumine
to illume

ik licht
jij licht
hij/zij/het licht

I light
you light
he/she/it lights
» meer vervoegingen van to light

lichten, dagen {ww.}
to dawn

ik licht
jij licht
hij/zij/het licht

I dawn
you dawn
he/she/it dawns
» meer vervoegingen van to dawn

lichten {ww.}
to empty

ik licht
jij licht
hij/zij/het licht

I empty
you empty
he/she/it empties
» meer vervoegingen van to empty

optillen, beuren, omhoogtillen, heffen, lichten, opnemen, opbeuren, tillen, oplichten, opheffen {ww.}
to lift
to raise
to elevate
to get up
to bring up

ik licht
jij licht
hij/zij/het licht

I lift
you lift
he/she/it lifts
» meer vervoegingen van to lift

Hij is sterk genoeg om dat op te tillen.
He's strong enough to lift that.
Hij is sterk genoeg om dat op te tillen.
He is so strong as to lift it.
rekruteren, aanwerven, lichten {ww.}
to raise
to recruit
to levy

ik licht
jij licht
hij/zij/het licht

I raise
you raise
he/she/it raises
» meer vervoegingen van to raise

lichten {ww.}
to draw out
to extract
to pull
to pull out
to pull up
to take out

ik licht
jij licht
hij/zij/het licht

I extract
you extract
he/she/it extracts
» meer vervoegingen van to extractVoorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Ik zie een licht.

I see a light.

Kaas is niet licht verteerbaar.

Cheese doesn't digest easily.

Moet ik het licht aanlaten?

Do you want me to leave the light on?

Zij heeft het licht aangedaan.

She turned on the light.

Kan je het licht uitdoen?

Could you turn off the lights?

Ik kan het licht zien.

I can see the light.

Het licht ging vanzelf uit.

The light went out by itself.

Zijt ge gestopt aan het rood licht?

Did you stop at the red light?

Hij gaat slapen met het licht aan.

He goes to sleep with the lights left on.

Doe het licht aan. Ik zie niks.

Switch on the light. I can't see anything.

Een rood licht scheen in het duister.

A red light was glowing in the dark.

Ik gaf Tom een licht kalmerend middel.

I gave Tom a mild sedative.

Slaap niet met het licht aan.

Don't sleep with the light left on.

Het is niet licht genoeg om foto's te nemen.

There is insufficient light to take pictures.

Hij spreekt Esperanto met een licht Frans accent.

He speaks Esperanto with a slight French accent.