Vertaling van licht

Inhoud:

Nederlands
Engels
licht {bn.}
light 
slight 
licht, ondiep, oppervlakkig {bn.}
shallow 
superficial 
licht {bn.}
light 
licht, makkelijk, gemakkelijk, vlot {bn.}
easy 
facile 
light 
licht {bn.}
insubstantial 
light 
licht [o], schijn [m], schijnsel [o] {zn.}
light 
Ik zie een licht.
I see a light.
Zij heeft het licht aangedaan.
She turned on the light.
licht, lichtjes, zwak, zwakjes {bw.}
lightly 
weakly 
feebly
licht, zwak {bn.}
faint 
light 
weak 
feeble 
frail
weedy
helder, licht, lichtend {bn.}
bright 
light 
hel, helder, klaar, licht {bn.}
bright 
clear 
light 
light-coloured
ledigen, legen, lenzen, lichten, ruimen, uithalen {ww.}
to empty 
to clear 

ik licht
jij licht
hij/zij/het licht

I empty
you empty
he/she/it empties
» meer vervoegingen van to empty

lichten, luminisceren {ww.}
to be luminescent
aan zijn, lichten, licht geven, schijnen {ww.}
to shine 
to gleam

ik licht
jij licht
hij/zij/het licht

I shine
you shine
he/she/it shines
» meer vervoegingen van to shine


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Ik zie een licht.

I see a light.

Kaas is niet licht verteerbaar.

Cheese doesn't digest easily.

Moet ik het licht aanlaten?

Do you want me to leave the light on?

Zij heeft het licht aangedaan.

She turned on the light.

Kan je het licht uitdoen?

Could you turn off the lights?

Ik kan het licht zien.

I can see the light.

Het licht ging vanzelf uit.

The light went out by itself.

Zijt ge gestopt aan het rood licht?

Did you stop at the red light?

Hij gaat slapen met het licht aan.

He goes to sleep with the lights left on.

Doe het licht aan. Ik zie niks.

Switch on the light. I can't see anything.

Een rood licht scheen in het duister.

A red light was glowing in the dark.

Ik gaf Tom een licht kalmerend middel.

I gave Tom a mild sedative.

Slaap niet met het licht aan.

Don't sleep with the light left on.

Het is niet licht genoeg om foto's te nemen.

There is insufficient light to take pictures.

Hij spreekt Esperanto met een licht Frans accent.

He speaks Esperanto with a slight French accent.


Gerelateerd aan licht

ondiep - oppervlakkig - makkelijk - gemakkelijk - vlot - schijn - schijnsel - lichtjes - zwak - zwakjes - helder - lichtend - hel - klaar - ledigen