Vertaling van voegen

Inhoud:

Nederlands
Engels
voegen, invoegen, strijken {ww.}
to repoint
to point

wij voegen
jullie voegen
zij voegen

we point
you point
they point
» meer vervoegingen van to point

gelegen komen, passen, schikken, uitkomen, voegen, betamen {ww.}
to fit 
to suit 
to comply 
to be suitable
to be appropriate

wij voegen
jullie voegen
zij voegen

we fit
you fit
they fit
» meer vervoegingen van to fit

Deze schoenen passen niet.
These shoes don't fit my feet.
Je schoenen passen niet bij dat pak.
Your shoes do not go with the suit.
voegen, aansluiten {ww.}
to join
to get together
to fall in

wij voegen
jullie voegen
zij voegen

we join
you join
they join
» meer vervoegingen van to join

Ik zou me graag bij jullie groep aansluiten.
I'd like to join your group.
accommoderen, schikken, aanpassen, richten, assimileren, plooien, voegen, zich aanpassen, zich schikken {ww.}
to adapt 
to conform
to adjust
to accommodate oneself
to adapt oneself

wij voegen
jullie voegen
zij voegen

we adapt
you adapt
they adapt
» meer vervoegingen van to adapt

Hij kon zich niet aan nieuwe omstandigheden aanpassen.
He couldn't adapt to new circumstances.
betamen, horen, behoren, passen, voegen {ww.}
to be fitting
to befit

wij voegen
jullie voegen
zij voegen

we befit
you befit
they befit
» meer vervoegingen van to befit

naad, voeg (mv. voegen) {zn.}
seam
join 
joint 
jointing
toevoegen, bijdoen, bijhalen, bijvoegen, voegen {ww.}
to add

wij voegen
jullie voegen
zij voegen

we add
you add
they add
» meer vervoegingen van to add

Tom vroeg Maria geen suiker toe te voegen.
Tom told Mary not to add sugar.
Hun werk is het toevoegen van voorbeelden aan het woordenboek.
Their job is to add examples to the dictionary.
verbinden, lassen, liëren, voegen {ww.}
to link
to tie
to link up
to connect

wij voegen
jullie voegen
zij voegen

we link
you link
they link
» meer vervoegingen van to link

De nieuwe tunnel zal Brittannië met Frankrijk verbinden.
The new tunnel will link Britain and France.
voeg [m] (de ~) {zn.}
joint


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Ik heb niets toe te voegen.

I have nothing to add on my part.

Tom vroeg Maria geen suiker toe te voegen.

Tom told Mary not to add sugar.

"En trouwens," haastte Dima zich toe te voegen, terwijl hij zijn rekenmachientje tevoorschijn haalde en 0,99 deelde door 3.000.000, alvorens het te vermenigvuldigen met 100, "u realiseert zich toch wel dat u maar 0,0033% zou verliezen, hè?"

"And besides," Dima made sure to add, taking out his calculator and dividing 0.99 by 3,000,000, before multiplying by 100. "You do realize that you would only lose 0.0033%, right?"