Vertaling van leep

Inhoud:

Nederlands
Engels
sluw, arglistig, doortrapt, geslepen, leep, listig, slinks, link, geraffineerd, bijtend, doordringend, fel, guur, schel, scherp, schril, snerpend {bn.}
lurid 
sharp 
acrid 
acrimonious
keen 
poignant
waspish
acute 
crafty
cunning
dodgy
foxy
guileful
knavish
slick
sly
tricksy
tricky
wily

Gerelateerd aan leep

sluw - arglistig - doortrapt - geslepen - listig - slinks - link - geraffineerd - bijtend - doordringend - fel - guur - schel - scherp - schrilslim