Vertaling van leep

Inhoud:

Nederlands
Engels
sluw, arglistig, doortrapt, geslepen, leep, listig, slinks, link, geraffineerd, bijtend, doordringend, fel, guur, schel, scherp, schril, snerpend {bn.}
lurid 
sharp 
acrid 
acrimonious
keen 
poignant
waspish
acute 
crafty
cunning
dodgy
foxy
guileful
knavish
slick
sly
tricksy
tricky
wily
handig, gewiekst, geslepen, leep, uitgekookt
cunningly
craftily
foxily
knavishly
slyly
trickily
artfully

Gerelateerd aan leep

sluw - arglistig - doortrapt - geslepen - listig - slinks - link - geraffineerd - bijtend - doordringend - fel - guur - schel - scherp - schrilslim