Vertaling van link

Inhoud:

Nederlands
Engels
gevaarlijk, hachelijk, link {bn.}
dangerous 
harmful 
hazardous
perilous 
treacherous 
unsafe
sluw, arglistig, doortrapt, geslepen, leep, listig, slinks, link, geraffineerd, bijtend, doordringend, fel, guur, schel, scherp, schril, snerpend {bn.}
lurid 
sharp 
acrid 
acrimonious
keen 
poignant
waspish
acute 
crafty
cunning
dodgy
foxy
guileful
knavish
slick
sly
tricksy
tricky
wily
bond [m], liga, verbond, link {zn.}
bond 
linkage
link 
league
connection 
"Daarin zou ik er als een echte James Bond uitzien," zei Dima tegen zichzelf, en ging toen de winkel binnen.
"I'd look like a real James Bond in that," Dima said to himself, then entered the store.
gevaarvol, onveilig, periculeus, gevaarlijk, link {bn.}
hazardous
risky
wild
gis, link, gevaarlijk {bn.}
dangerous
grave
grievous
life-threatening
serious
severe

Gerelateerd aan link

gevaarlijk - hachelijk - sluw - arglistig - doortrapt - geslepen - leep - listig - slinks - geraffineerd - bijtend - doordringend - fel - guur - schelslim