Vertaling van liefde

Inhoud:

Nederlands
Engels
affectie [v], liefde, min {zn.}
love 
affection 
Tom wist niet hoe Mary's liefde en tederheid te aanvaarden.
Tom didn't know how to accept Mary's love and affection.
Liefde en vrede.
Love and Peace.
liefde [v] (de ~) {zn.}
love
sexual love
erotic love
Liefde is blind.
Love is blind.
Ze spraken over liefde.
They talked about love.
min [m] (de ~), liefde [v] (de ~) {zn.}
love
Liefde kent geen grenzen.
Love knows no limits.
Een kind heeft liefde nodig.
A child needs love.

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Liefde en vrede.

Love and Peace.

Liefde is blind.

Love is blind.

Ze spraken over liefde.

They talked about love.

Kinderen hebben liefde nodig.

Children need loving.

Liefde kent geen grenzen.

Love knows no limits.

Geen liefde zonder jaloezie.

Love is never without jealousy.

Geen liefde zonder jaloezie.

There's no love without jealousy.

Een kind heeft liefde nodig.

A child needs love.

Liefde kun je niet verspillen.

Love is never wasted.

Tom was Mary's eerste liefde.

Tom was Mary's first love.

Hij is mijn eerste liefde.

He's my first love.

Liefde is van nature blind.

Love is by nature blind.

Verwar medelijden nooit met liefde.

Never confuse pity with love.

Verwar verlangen niet met liefde.

Don't confuse desire with love.

Boven alles hebben kinderen liefde nodig.

Above all, children need love.


Gerelateerd aan liefde

affectie - mingevoel - gehechtheid