Vertaling van min

Inhoud:

Nederlands
Engels
min, minus {zn.}
minus 
min, minder {bw.}
fewer 
less 
affectie [v], liefde, min {zn.}
love 
affection 
Tom wist niet hoe Mary's liefde en tederheid te aanvaarden.
Tom didn't know how to accept Mary's love and affection.
Liefde en vrede.
Love and Peace.
klein, luttel, min {bn.}
little 
small 
min [m] (de ~), liefde [v] (de ~) {zn.}
love
Liefde is blind.
Love is blind.
Ze spraken over liefde.
They talked about love.
min [m] (de ~), minus, minusteken, minteken [o] (het ~) {zn.}
minus sign
nadeel [o] (het ~), keerzij, keerzijde [m] (de ~), min [m] (de ~), minpunt [o] (het ~), tegenvaller [m] (de ~), opdonder [m] (de ~), schaduwkant [m] (de ~), schaduwzijde [m] (de ~), kwaad [o] (het ~) {zn.}
disadvantage
voedster [v] (de ~), min [v] (de ~) {zn.}
wetnurse
wet nurse
wet-nurse
amah
beuzelachtig, kwezelachtig, marginaal, min, nietsbetekenend, weinigzeggend, futiel, onbeduidend, onbetekenend, gering, onaanzienlijk {zn.}
window
verachtelijk, abject, min, miserabel {bn.}
undignified
liefhebben, beminnen, minnen {ww.}
to love

ik min

I love
» meer vervoegingen van to love

Ik kan liefhebben.
I can love.
Beminnen en bemind worden is het grootste geluk.
To love and to be loved is the greatest happiness.