Vertaling van teken

Inhoud:

Nederlands
Engels
teken [o], sein, signaal {zn.}
signal 
mark 
sign 
token
Wat betekend dit teken?
What does this mark mean?
Aan zichzelf twijfelen is het eerste teken van intelligentie.
To have doubts about oneself is the first sign of intelligence.
teken [o], symptoom, verschijnsel {zn.}
symptom 
bewijs [o], blijk [o], teken [o], merkteken [o], wenk {zn.}
mark 
sign 
character 
adstructie [v], bewijs [o], teken [o] {zn.}
proof 
sign 
evidence
token
Ik heb een duidelijk bewijs.
I have a palpable proof.
Tenzij er betrouwbaar bewijs voor is, zouden we niet alles zomaar moeten geloven.
Unless there is reliable evidence for it, we should not believe anything.
onderschrijven, tekenen, ondertekenen {ww.}
to sign 

ik teken

I sign
» meer vervoegingen van to sign

aanduiden, aangeven, een teken geven, merken, kenmerken, tekenen {ww.}
to denote 
to mark 
to motion 

ik teken

I denote
» meer vervoegingen van to denote

merken, tekenen {ww.}
to mark 
to check 

ik teken

I mark
» meer vervoegingen van to mark

tekenen, aftekenen, trekken, uittekenen {ww.}
to draw 
to design 

ik teken

I draw
» meer vervoegingen van to draw

Laat de thee tien minuten trekken.
Let the tea draw for ten minutes.
Ik kan perfect een kaart van Brazilië tekenen.
I can draw a map of Brazil perfectly.
karakteriseren, kenmerken, tekenen, typeren {ww.}
to characterize 
to describe 

ik teken

I characterize
» meer vervoegingen van to characterize


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Wat betekend dit teken?

What does this mark mean?

Waarom teken je bloemen?

Why are you drawing flowers?

Teken een kleine cirkel.

Draw a small circle.

Aan zichzelf twijfelen is het eerste teken van intelligentie.

To have doubts about oneself is the first sign of intelligence.