Vertaling van tekenen

Inhoud:

Nederlands
Engels
tekenen, aftekenen, trekken, uittekenen {ww.}
to draw 
to design 

wij tekenen
jullie tekenen
zij tekenen

we draw
you draw
they draw
» meer vervoegingen van to draw

Laat de thee tien minuten trekken.
Let the tea draw for ten minutes.
Ik kan perfect een kaart van Brazilië tekenen.
I can draw a map of Brazil perfectly.
merken, tekenen {ww.}
to check 
to mark 

wij tekenen
jullie tekenen
zij tekenen

we check
you check
they check
» meer vervoegingen van to check

karakteriseren, kenmerken, tekenen, typeren {ww.}
to describe 
to characterize 

wij tekenen
jullie tekenen
zij tekenen

we describe
you describe
they describe
» meer vervoegingen van to describe

aanduiden, aangeven, een teken geven, merken, kenmerken, tekenen {ww.}
to mark 
to motion 
to denote 

wij tekenen
jullie tekenen
zij tekenen

we mark
you mark
they mark
» meer vervoegingen van to mark

onderschrijven, tekenen, ondertekenen {ww.}
to sign 

wij tekenen
jullie tekenen
zij tekenen

we sign
you sign
they sign
» meer vervoegingen van to sign

teken (mv. tekenen) [o], sein, signaal {zn.}
sign 
signal 
mark 
token
Wat betekend dit teken?
What does this mark mean?
Aan zichzelf twijfelen is het eerste teken van intelligentie.
To have doubts about oneself is the first sign of intelligence.
teken (mv. tekenen) [o], symptoom, verschijnsel {zn.}
symptom 
adstructie [v], bewijs [o], teken (mv. tekenen) [o] {zn.}
proof 
sign 
token
evidence
bewijs [o], blijk [o], teken (mv. tekenen) [o], merkteken [o], wenk {zn.}
character 
mark 
sign 
teken (mv. tekenen), symbool [o] (het ~) {zn.}
symbol
Copernicus werd een symbool, dat van heliocentrisme.
Copernicus became a symbol, that of heliocentrism.
Want helaas voor mannen, is slaaptekort een symbool van mannelijkheid geworden.
Because unfortunately for men, sleep deprivation has become a virility symbol.
omen [o] (het ~), prognosticum, teken (mv. tekenen), voorteken [o] (het ~) {zn.}
augury
foretoken
preindication
sign
teken (mv. tekenen) [o] (het ~) {zn.}
mark
sign
teken (mv. tekenen) [o] (het ~) {zn.}
mark
sterrenbeeld [o] (het ~), teken (mv. tekenen) {zn.}
house
mansion
planetary house
sign
sign of the zodiac
star sign
teken (mv. tekenen), zinnebeeld [o] (het ~), symbool [o] (het ~) {zn.}
symbol
symbolic representation
symbolisation
symbolization


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

De Japanse vlag tekenen is erg makkelijk.

Drawing the Japanese flag is very easy.

Ik kan perfect een kaart van Brazilië tekenen.

I can draw a map of Brazil perfectly.

Vroeger vroegen de kleintjes me een schaap voor ze te tekenen, nu willen ze dat ik ze leer hoe je een commit doet. Tijden veranderen.

Before, young ones used to ask me to draw them a sheep, now they want me to teach them how to make a commit. Times, they are a-changin'.