Vertaling van tekenen

Inhoud:

Nederlands
Engels
tekenen, aftekenen, trekken, uittekenen {ww.}
to draw 
to design 

wij tekenen
jullie tekenen
zij tekenen

we draw
you draw
they draw
» meer vervoegingen van to draw

Laat de thee tien minuten trekken.
Let the tea draw for ten minutes.
Ik kan perfect een kaart van Brazilië tekenen.
I can draw a map of Brazil perfectly.
onderschrijven, tekenen, ondertekenen {ww.}
to sign 

wij tekenen
jullie tekenen
zij tekenen

we sign
you sign
they sign
» meer vervoegingen van to sign

merken, tekenen {ww.}
to mark 
to check 

wij tekenen
jullie tekenen
zij tekenen

we mark
you mark
they mark
» meer vervoegingen van to mark

aanduiden, aangeven, een teken geven, merken, kenmerken, tekenen {ww.}
to denote 
to mark 
to motion 

wij tekenen
jullie tekenen
zij tekenen

we denote
you denote
they denote
» meer vervoegingen van to denote

karakteriseren, kenmerken, tekenen, typeren {ww.}
to characterize 
to describe 

wij tekenen
jullie tekenen
zij tekenen

we characterize
you characterize
they characterize
» meer vervoegingen van to characterize

teken (mv. tekenen) [o], sein, signaal {zn.}
mark 
sign 
signal 
token
teken (mv. tekenen) [o], symptoom, verschijnsel {zn.}
symptom 
bewijs [o], blijk [o], teken (mv. tekenen) [o], merkteken [o], wenk {zn.}
character 
mark 
sign 
adstructie [v], bewijs [o], teken (mv. tekenen) [o] {zn.}
proof 
sign 
token
evidence
teken (mv. tekenen), zinnebeeld [o] (het ~), symbool [o] (het ~) {zn.}
symbol
symbolic representation
symbolisation
symbolization
sterrenbeeld [o] (het ~), teken (mv. tekenen) {zn.}
house
mansion
planetary house
sign
sign of the zodiac
star sign
teken (mv. tekenen) [o] (het ~) {zn.}
mark
sign
Wat betekend dit teken?
What does this mark mean?
Aan zichzelf twijfelen is het eerste teken van intelligentie.
To have doubts about oneself is the first sign of intelligence.
teken (mv. tekenen), symbool [o] (het ~) {zn.}
symbol
Copernicus werd een symbool, dat van heliocentrisme.
Copernicus became a symbol, that of heliocentrism.
omen [o] (het ~), prognosticum, teken (mv. tekenen), voorteken [o] (het ~) {zn.}
sign
augury
preindication
foretoken
teken (mv. tekenen) [o] (het ~) {zn.}
mark

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

De Japanse vlag tekenen is erg makkelijk.

Drawing the Japanese flag is very easy.

Ik kan perfect een kaart van Brazilië tekenen.

I can draw a map of Brazil perfectly.

Vroeger vroegen de kleintjes me een schaap voor ze te tekenen, nu willen ze dat ik ze leer hoe je een commit doet. Tijden veranderen.

Before, young ones used to ask me to draw them a sheep, now they want me to teach them how to make a commit. Times, they are a-changin'.