Vertaling van bewijs

Inhoud:

Nederlands
Engels
bewijs [o], bewijs door redenering {zn.}
demonstration
bewijs [o], blijk [o], teken [o], merkteken [o], wenk {zn.}
mark 
sign 
character 
Wat betekend dit teken?
What does this mark mean?
Aan zichzelf twijfelen is het eerste teken van intelligentie.
To have doubts about oneself is the first sign of intelligence.
bewijs [o] (het ~), blijk [o] (het ~), getuige [o] (het ~), proef, proefje, proeve, getuigenis [v] (de/het ~) {zn.}
proof
cogent evidence
Ik heb een duidelijk bewijs.
I have a palpable proof.
adstructie [v], bewijs [o], teken [o] {zn.}
evidence
sign 
proof 
token
Tenzij er betrouwbaar bewijs voor is, zouden we niet alles zomaar moeten geloven.
Unless there is reliable evidence for it, we should not believe anything.
bewijs {zn.}
evidence
grounds
aantonen, bewijzen {ww.}
to prove 
to demonstrate 

ik bewijs

I prove
» meer vervoegingen van to prove

Kunt u dat bewijzen?
Can you prove it?
Zij probeert het bestaan van geesten te bewijzen.
She is trying to prove the existence of ghosts.
aantonen, adstrueren, bewijzen, staven, uitwijzen, waarmaken {ww.}
to prove 

ik bewijs

I prove
» meer vervoegingen van to prove

staven, aantonen, bewijzen, hardmaken {ww.}
to prove
to demonstrate
to show
to shew
to establish

ik bewijs

I prove
» meer vervoegingen van to prove

Wiskundigen zijn dichters, alleen moeten ze de vruchten van hun fantasie ook nog bewijzen.
Mathematicians are poets, except that they have to prove what their fantasy creates.
Ik weet niet hoe ik dat moet bewijzen, aangezien het zo duidelijk is!
I don't know how to demonstrate it, since it's too obvious!
betuigen, betonen, bewijzen {ww.}
to express
to show
to evince

ik bewijs

I express
» meer vervoegingen van to express


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Ik heb een duidelijk bewijs.

I have a palpable proof.

Tenzij er betrouwbaar bewijs voor is, zouden we niet alles zomaar moeten geloven.

Unless there is reliable evidence for it, we should not believe anything.