Vertaling van bewijzen

Inhoud:

Nederlands
Engels
aantonen, bewijzen {ww.}
to prove 
to demonstrate 

wij bewijzen
jullie bewijzen
zij bewijzen

we prove
you prove
they prove
» meer vervoegingen van to prove

Kunt u dat bewijzen?
Can you prove it?
Zij probeert het bestaan van geesten te bewijzen.
She is trying to prove the existence of ghosts.
aantonen, adstrueren, bewijzen, staven, uitwijzen, waarmaken {ww.}
to prove 

wij bewijzen
jullie bewijzen
zij bewijzen

we prove
you prove
they prove
» meer vervoegingen van to prove

Wiskundigen zijn dichters, alleen moeten ze de vruchten van hun fantasie ook nog bewijzen.
Mathematicians are poets, except that they have to prove what their fantasy creates.
bewijs (mv. bewijzen) [o], bewijs door redenering {zn.}
demonstration
adstructie [v], bewijs (mv. bewijzen) [o], teken [o] {zn.}
evidence
sign 
proof 
token
Ik heb een duidelijk bewijs.
I have a palpable proof.
Aan zichzelf twijfelen is het eerste teken van intelligentie.
To have doubts about oneself is the first sign of intelligence.
bewijs (mv. bewijzen) [o], blijk [o], teken [o], merkteken [o], wenk {zn.}
mark 
sign 
character 
Wat betekend dit teken?
What does this mark mean?
staven, aantonen, bewijzen, hardmaken {ww.}
to prove
to demonstrate
to show
to shew
to establish

wij bewijzen
jullie bewijzen
zij bewijzen

we prove
you prove
they prove
» meer vervoegingen van to prove

Ik weet niet hoe ik dat moet bewijzen, aangezien het zo duidelijk is!
I don't know how to demonstrate it, since it's too obvious!
betuigen, betonen, bewijzen {ww.}
to express
to show
to evince

wij bewijzen
jullie bewijzen
zij bewijzen

we express
you express
they express
» meer vervoegingen van to express

bewijs [o] (het ~), blijk [o] (het ~), getuige [o] (het ~), proef, proefje, proeve, getuigenis [v] (de/het ~) {zn.}
proof
cogent evidence
bewijs (mv. bewijzen) {zn.}
evidence
grounds


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Kunt u dat bewijzen?

Can you prove it?

Hij vroeg me of ik hem een gunst kon bewijzen.

He asked me if I could do him a favor.

Zij probeert het bestaan van geesten te bewijzen.

She is trying to prove the existence of ghosts.

Wiskundigen zijn dichters, alleen moeten ze de vruchten van hun fantasie ook nog bewijzen.

Mathematicians are poets, except that they have to prove what their fantasy creates.

Ik weet niet hoe ik dat moet bewijzen, aangezien het zo duidelijk is!

I don't know how to demonstrate it, since it's too obvious!