Vertaling van minder

Inhoud:

Nederlands
Engels
min, minder {bw.}
fewer 
less 
minderen, verkleinen {ww.}
to diminish

ik minder

I diminish
» meer vervoegingen van to diminish

afnemen, kleiner worden, minder worden, minderen {ww.}
to diminish
to decrease 

ik minder

I diminish
» meer vervoegingen van to diminish

kleiner, minder {bn.}
smaller
littler
minderwaardig, derderangs, inferieur, minder, tweederangs {bn.}
average
fair
mediocre
middling
achteruitlopen, teruglopen, afnemen, slabakken, verminderen, minderen {ww.}
to lessen
to diminish
to fall
to decrease

ik minder

I lessen
» meer vervoegingen van to lessen

reduceren, terugbrengen, verkleinen, verminderen, minderen {ww.}
to trim down
to trim
to trim back
to reduce
to cut down
to cut back
to cut
to bring down

ik minder

I trim
» meer vervoegingen van to trim

minderen {ww.}
to lessen
to diminish
to fall
to decrease

ik minder

I lessen
» meer vervoegingen van to lessen


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Hij heeft minder brood.

He has less bread.

Het wordt minder.

It's abating.

Japan heeft minder inwoners dan Amerika.

The population of Japan is less than America.

Europa heeft minder inwoners dan Azië.

Europe has a smaller population than Asia.

Ik heb niet minder dan vier broers.

I have no less than four brothers.

Dit kostte minder dan vijftien dollar.

It cost less than fifteen dollars.

Het kostte minder dan vijftig dollar.

It was less than fifty dollars.

Dit kostte minder dan vijftien dollar.

It was less than fifteen dollars.

Het is vandaag minder koud dan gisteren.

It is less cold today than it was yesterday.

Hij is minder intelligent dan ik.

He is less intelligent than me.

Wilde vogels zijn met elk jaar steeds minder en minder te vinden in Tokyo.

In Tokyo, wild birds are decreasing in number year by year.

Er waren dit jaar minder ongelukken dan vorig jaar.

There were fewer accidents this year than last.

Chinees eten is niet minder lekker dan Frans eten.

Chinese food is no less nice than French food is.

Tom liep de marathon in minder dan vijf uur.

Tom ran the marathon in under five hours.

Het is vandaag minder vochtig dan het gisteren was.

It is less humid today than it was yesterday.