Vertaling van omdat

Inhoud:

Nederlands
Engels
aangezien, daar, omdat, vermits, want, wijl {vw.}
as
because 
for 
since 

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Omdat hij me uitnodigde.

Because he invited me.

Omdat het te groot is.

Because it's too big.

De kinderen wenen omdat ze willen eten.

Children cry because they want to eat.

Ik ging daar omdat ik dat wou.

I went there because I wanted to.

Ik bleef thuis omdat ik ziek was.

I stayed at home because I was sick.

Ik eet vruchten omdat ik honger heb.

I'm eating fruits because I'm hungry.

Ik nam een taxi, omdat het regende.

I took a taxi, because it was raining.

Ik eet vruchten omdat ik honger heb.

I eat fruits because I am hungry.

Ik bleef binnen omdat het regende.

I stayed indoors because it rained.

Zij bleven thuis omdat het regende.

They stayed at home, because it rained.

Omdat al zijn vrienden ook arm waren.

Because all his friends were poor, too.

Omdat het zondag was, waren de winkels niet open.

It being Sunday, the shops were not open.

Omdat het koud was, hebben we een vuur gemaakt.

Since it was cold, we made a fire.

Ik ergerde mij aan de jongen, omdat hij lui was.

I was annoyed with the boy for being lazy.

Ze was niet aanwezig school omdat ze ziek was.

She was absent from school because she was sick.


Gerelateerd aan omdat

aangezien - daar - vermits - want - wijl