Vertaling van onbetekenend

Inhoud:

Nederlands
Engels
beuzelachtig, luizig, onbeduidend, onbetekenend, onnozel {bn.}
insignificant 
trifling
minor 
trite 
onbeduidend, onbetekenend, zinledig, zinloos {bn.}
insignificant 
meaningless 
minor 
zerosum
onbeduidend, futiel, gering, onbetekenend, licht {bn.}
fringy
marginal
beuzelachtig, kwezelachtig, marginaal, min, nietsbetekenend, weinigzeggend, futiel, onbeduidend, onbetekenend, gering, onaanzienlijk {zn.}
window