Vertaling van opzoeken

Inhoud:

Nederlands
Engels
afgaan, bezoeken, opzoeken {ww.}
to visit 
to see 
to call on
to attend 

ik zal opzoeken
jij zult opzoeken
hij/zij/het zal opzoeken

I will visit
you will visit
he/she/it will visit
» meer vervoegingen van to visit

Ik wil Korea bezoeken.
I want to visit Korea.
Ik zal je morgen bezoeken.
I'll visit you tomorrow.
snorren, zoeken, opzoeken, uitkijken, uitzien {ww.}
to look for
to search for
to seek 
to go after
to be after

ik zal opzoeken
jij zult opzoeken
hij/zij/het zal opzoeken

I will seek
you will seek
he/she/it will seek
» meer vervoegingen van to seek

Ik moet naar mijn pen zoeken.
I need to search for my pen.
Ik moet mijn pen zoeken.
I have to look for my pen.
opzoeken, nazoeken, opsnorren, opspeuren, traceren {ww.}
to look up
to refer
to consult

ik zal opzoeken
jij zult opzoeken
hij/zij/het zal opzoeken

I will refer
you will refer
he/she/it will refer
» meer vervoegingen van to refer

Ik had nooit gedacht dat ik op een dag het woord "viagra" zou opzoeken op Wikipedia.
I wouldn't have thought I would someday look up "Viagra" in Wikipedia.
bezoeken, bezocht, opzoeken {ww.}
to visit
to call in
to call

ik zal opzoeken
jij zult opzoeken
hij/zij/het zal opzoeken

I will visit
you will visit
he/she/it will visit
» meer vervoegingen van to visit

Ik zal jou persoonlijk bezoeken.
I'll personally visit you.
Ik zal hem morgen bezoeken.
I'll visit him tomorrow.


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Waarom kom je mij eens niet opzoeken?

Why don't you come and see me sometimes?

Je moet dat woord eens opzoeken.

You should look that word up.

Als je nieuwe woorden tegenkomt, moet je ze opzoeken in het woordenboek.

When you come across new words, you must look them up in your dictionary.

Ik had nooit gedacht dat ik op een dag het woord "viagra" zou opzoeken op Wikipedia.

I wouldn't have thought I would someday look up "Viagra" in Wikipedia.


Gerelateerd aan opzoeken

afgaan - bezoeken - snorren - zoeken - uitkijken - uitzien - nazoeken - opsnorren - opspeuren - traceren - bezochtzoeken - koersen