Vertaling van raar

Inhoud:

Nederlands
Engels
eigenaardig, gek, raar, vreemd, vreemdsoortig, wonderlijk {bn.}
odd 
peculiar 
strange 
curious 
eccentric 
weird 
queer 
apart, eigenaardig, vreemd, raar, typisch, curieus, merkwaardig {bn.}
odd

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Mijn computer doet raar.

My computer's acting up.

Zijn verhaal klinkt raar.

His story sounds strange.

Wat een raar verhaal!

What a strange story!

Wat ze zei klinkt raar.

What she says sounds strange.

Wat is het leven raar!

How strange life is!

Eh, nou is het echt raar...

Uh, now it's really weird...

Vindt ge het niet raar dat ze zo gehaast was?

Don't you think it odd that she was in such a hurry?

Ik denk dat dat een beetje raar klinkt.

I guess it sounds a bit silly.

Hier is mijn vlag voor Nynorsk. Aangezien de ideologie van het Nynorsk gebaseerd is op maximale afwijking van het Deens, wordt de Deense achtergrond van de vlag vervangen door de IJslandse, want de makers van de taal hebben het IJslands als inspiratie gebruikt. De vlag is niet rechthoekig omdat... nou ja, omdat Nynorsk gewoon raar is.

Here’s my flag for Nynorsk. Because the philosophy of Nynorsk is based on the maximum divergence from Danish, Danish background of the flag is to be replaced with Icelandic, because Icelandic served as inspiration for the language creators. The flag is not rectangular in form, because... Well, that Nynorsk is strange after all.


Gerelateerd aan raar

eigenaardig - gek - vreemd - vreemdsoortig - wonderlijk - apart - typisch - curieus - merkwaardig