Vertaling van vreemd

Inhoud:

Nederlands
Engels
eigenaardig, gek, raar, vreemd, vreemdsoortig, wonderlijk {bn.}
odd 
peculiar 
strange 
curious 
eccentric 
weird 
queer 
buitenissig, excentrisch, vreemd, excentriek {bn.}
eccentric 
strange 
buitenlands, onwennig, vreemd {bn.}
alien 
foreign 
strange 
extraneous 
curieus, typisch, vreemd, vreemdsoortig {bn.}
curious 
interesting 
quaint 
vreemd, ongewoon, apart, obscuur, onbekend {bn.}
unfamiliar
buitenlands, vreemd {bn.}
strange
unknown
apart, eigenaardig, vreemd, raar, typisch, curieus, merkwaardig {bn.}
odd
echtbreken, vreemdgaan {ww.}
to wander
to cuckold
to cheat
to cheat on
to betray

ik ga vreemd
jij gaat vreemd
hij/zij/het gaat vreemd

I wander
you wander
he/she/it wanders
» meer vervoegingen van to wander


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Majoeko heeft vreemd gedroomd.

Mayuko dreamed a strange dream.

Dat is vreemd.

That's strange.

Het leven is vreemd.

Life is strange.

Majoeko heeft vreemd gedroomd.

Mayuko dreamt a strange dream.

Majoeko heeft vreemd gedroomd.

Mayuko had a strange dream.

Vreemd genoeg faalde hij.

Strangely enough, he failed.

Het ziet er vreemd uit.

It looks strange.

Vreemd dat niemand ons kent.

It's strange that nobody knows us.

Zijn verhaal is vreemd, maar geloofwaardig.

His story is strange, but it's believable.

Er werd onlangs een vreemd zeedier gevonden.

A strange marine creature was found recently.

Ik vond het vreemd dat hij niet was komen opdagen.

I thought it was strange that he didn't turn up.

Vind je het niet vreemd dat hij er niet is?

Don't you think it's strange that he's not here?

Het horloge dat je me gaf gedraagt zich vreemd.

The watch you gave me is behaving strangely.

Hij hoorde een vreemd geluid, dus hij sprong uit bed.

He heard a strange noise, so he jumped out of bed.

Ik vind het vreemd dat Alice zich zo lang stil houdt.

I think it strange that Alice should keep silence for such a long time.


Gerelateerd aan vreemd

eigenaardig - gek - raar - vreemdsoortig - wonderlijk - buitenissig - excentrisch - excentriek - buitenlands - onwennig - curieus - typisch - ongewoon - apart - obscuurvrijen