Vertaling van roman

Inhoud:

Nederlands
Engels
roman [m] {bn.}
novel 
roman [m] (de ~) {zn.}
novel
Zijn roman verkocht goed.
His novel sold well.
Wanneer werd deze roman uitgegeven?
When was this novel published?
ridderroman [m] (de ~), roman {zn.}
romance

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Zijn roman verkocht goed.

His novel sold well.

Wanneer werd deze roman uitgegeven?

When was this novel published?

Wanneer komt zijn nieuwe roman uit?

When will his new novel come out?

Deze roman is vertaald uit het Engels.

This novel was translated from English.

Deze roman is geschreven door een bekende Amerikaanse schrijver.

This novel was written by a famous American writer.

Hij ging zitten om een roman te lezen.

He sat down to read a novel.

Hij voelde plots de drang om een roman te schrijven.

He felt a sudden urge to write a novel.

Hij vertaalde een Japanse roman naar het Frans.

He translated a Japanese novel into French.

Deze roman beschrijft het leven van de Japanners zoals het honderd jaar geleden was.

This novel describes the life of the Japanese as it was a hundred years ago.

"De oude man en de zee" is een roman van Hemingway.

"The Old Man and the Sea" is a novel by Hemingway.

Ik heb zijn roman niet gelezen en mijn broer ook niet.

I haven't read his novel, and my brother hasn't either.


Gerelateerd aan roman

ridderromangeschiedenis - roman - expositie