Vertaling van geschiedenis

Inhoud:

Nederlands
Engels
geschiedenis [v], historie [v], verhaal {zn.}
story
history 
tale 
account 
Wat een raar verhaal!
What a strange story!
Zijn verhaal was interessant.
His story was interesting.
geschiedenis [v] (de ~) {zn.}
history lesson
geschiedenis [v] (de ~), historie [m] (de ~) {zn.}
history
Bestaat objectieve geschiedenis?
Does objective history exist?
Ik hou van aardrijkskunde en geschiedenis.
I love geography and history.
geschiedenis [v] (de ~), story, vertelling [v] (de ~), historie [m] (de ~), verhaal [o] (het ~) {zn.}
story
history
chronicle
account
Zijn verhaal klinkt correct.
His story sounds true.
Zijn verhaal is waar.
His story is true.
geschiedvorsing, geschiedenis [v] (de ~) {zn.}
history
Hij studeert geschiedenis aan de universiteit.
He's studying history in college.
Hij bezit veel boeken over geschiedenis.
He has many history books.
gebeurtenis [v] (de ~), gebeurde, geschiedenis [v] (de ~), ontwikkeling [v] (de ~) {zn.}
event
Ge moet niet erg oud zijn om u die gebeurtenis te herinneren.
You don't have to be very old to remember that event.


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Bestaat objectieve geschiedenis?

Does objective history exist?

Meneer Green is leraar geschiedenis.

Mr Green is a teacher of history.

Meneer Green is leraar geschiedenis.

Mr. Green is a history teacher.

Deze dag zal de geschiedenis ingaan.

This day will go down in history.

Hij studeert geschiedenis aan de universiteit.

He's studying history in college.

Ik zoek boeken over de Romeinse geschiedenis.

I'm looking for books on Roman history.

Ik hou van aardrijkskunde en geschiedenis.

I love geography and history.

Hij bezit veel boeken over geschiedenis.

He has many history books.

De geschiedenis is de lerares van het leven.

History is the teacher of life.

Mijn moeder zocht de geschiedenis van koffiekopjes op.

My mother looked up the history of coffee cups.

We hebben elkaar ontmoet in de les Amerikaanse geschiedenis

We met in the American history class.

Ik ken de geschiedenis van Europa heel goed.

I know the history of Europe very well.

De geschiedenis lijkt totaal niet op wat je in geschiedenisboeken leest.

History is nothing like what you read in history books.

De eerste immigranten in de Amerikaanse geschiedenis kwamen uit Engeland en Nederland.

The first immigrants in American history came from England and the Netherlands.


Gerelateerd aan geschiedenis

historie - verhaal - story - vertelling - geschiedvorsing - gebeurtenis - gebeurde - ontwikkelingverleden - verslag - wetenschap - iets