Vertaling van gebeurde

Inhoud:

Nederlands
Engels
gebeurde [o], gebeurtenis [v], voorgevallene {zn.}
event 
Ge moet niet erg oud zijn om u die gebeurtenis te herinneren.
You don't have to be very old to remember that event.
aan de hand zijn, gebeuren, geschieden, voorkomen, voorvallen, vóórkomen {ww.}
to happen 
to occur 
to come about

hij/zij/het gebeurde

he/she/it happened
» meer vervoegingen van to happen

Dat zal niet gebeuren.
That won't happen.
De meeste ongelukken gebeuren dicht bij huis.
Most accidents happen near home.
gebeurtenis [v] (de ~), gebeurde, geschiedenis [v] (de ~), ontwikkeling [v] (de ~) {zn.}
event
gebeuren {ww.}
to perform

hij/zij/het gebeurde

he/she/it performed
» meer vervoegingen van to perform

passeren, afspelen, gebeuren, omgaan, geschieden {ww.}
to happen
to take place
to pass off
to pass
to occur
to hap
to go on
to fall out
to come about

hij/zij/het gebeurde

he/she/it happened
» meer vervoegingen van to happen

Zoiets kan in Japan niet gebeuren.
Such a thing can't happen in Japan.
Een aardbeving kan elk moment gebeuren.
An earthquake can happen at any time.
overkomen, geworden, gebeuren, geschieden {ww.}
to befall
to betide
to bechance

hij/zij/het gebeurde

he/she/it befell
» meer vervoegingen van to befall


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Plotseling gebeurde er iets onverwachts.

Suddenly, something unexpected happened.

Het gebeurde tussen acht en tien uur.

It happened between eight and ten.

Ik had niet gewild dat dit gebeurde.

I didn't want this to happen.

Het ongeval gebeurde twee uur geleden.

The accident happened two hours ago.

Dat ongeluk gebeurde vlakbij zijn huis.

That accident happened near his house.

Toen de grote aardbeving gebeurde, was ik pas tien jaar.

When the big earthquake occurred, I was just ten.

Er waren vier mensen in de auto wanneer het ongeval gebeurde.

Four people were in the car when the accident happened.