Vertaling van ruggensteunen

Inhoud:

Nederlands
Engels
dragen, schoren, steunen, ondersteunen, ruggesteunen, schragen {ww.}
to support 
to back up
to stand by
to back 
to second 
to uphold
to maintain 
to espouse
to countenance 
to sustain 
Ik heb het aangedurfd zijn mening te steunen.
I dared to support his opinion.
Er kleven voor- en nadelen aan allebei je meningen, ik ga dus niet meteen besluiten welke te ondersteunen.
There are merits and demerits to both your opinions so I'm not going to decide right away which to support.
bijstaan, ruggensteunen, ruggesteunen, rugsteunen, geruggensteund {ww.}
to support
to plunk for
to plump for
to indorse
to endorse
to back

wij ruggensteunen
jullie ruggensteunen
zij ruggensteunen

we support
you support
they support
» meer vervoegingen van to support

rugsteunen, ruggensteunen, ruggesteunen, geruggensteund, gerugsteund {ww.}
to sustain
to hold up
to support
to hold

wij ruggensteunen
jullie ruggensteunen
zij ruggensteunen

we sustain
you sustain
they sustain
» meer vervoegingen van to sustain

rugsteun, ruggensteun [m] (de ~) {zn.}
mount
backing
backing, ruggensteun [m] (de ~) {zn.}
patronage
backup
championship
backing

Gerelateerd aan ruggensteunen

dragen - schoren - steunen - ondersteunen - ruggesteunen - schragen - bijstaan - rugsteunen - geruggensteund - gerugsteund - rugsteun - ruggensteun - backinggerieven - stutten - steun