Vertaling van schragen

Inhoud:

Nederlands
Engels
schragen, steunen, stutten, ondersteunen {ww.}
to support 
to back up
to back 
to rest 
to underpin
to prop
to buttress
to bolster
to sustain 
to lean 

wij schragen
jullie schragen
zij schragen

we support
you support
they support
» meer vervoegingen van to support

Ik heb het aangedurfd zijn mening te steunen.
I dared to support his opinion.
Er kleven voor- en nadelen aan allebei je meningen, ik ga dus niet meteen besluiten welke te ondersteunen.
There are merits and demerits to both your opinions so I'm not going to decide right away which to support.
instemmen, accorderen, bijvallen, schragen, aansluiten, onderschrijven, ondersteunen, het eens zijn, overeenstemmen, samengaan, stroken, bijeenpassen, rijmen, kloppen {ww.}
to agree 
to hold
to concur
to concord
to be in accord
to accord

wij schragen
jullie schragen
zij schragen

we agree
you agree
they agree
» meer vervoegingen van to agree

De mensen op kantoor zullen nooit instemmen.
The people in the office will never agree.
Ik weet niet of hij met ons plan zal instemmen of niet.
I don't know whether he will agree to our plan or not.
dragen, schoren, steunen, ondersteunen, ruggesteunen, schragen {ww.}
to support 
to back up
to stand by
to back 
to second 
to uphold
to maintain 
to espouse
to countenance 
to sustain 

wij schragen
jullie schragen
zij schragen

we support
you support
they support
» meer vervoegingen van to support

stutten, onderschoren, onderschragen, onderstutten, schoren, schragen, steunen {ww.}
to buttress

wij schragen
jullie schragen
zij schragen

we buttress
you buttress
they buttress
» meer vervoegingen van to buttress

schraag [m] (de ~), schaar [m] (de ~) {zn.}
sawhorse
horse
sawbuck
buck