Vertaling van kloppen

Inhoud:

Nederlands
Engels
kloppen, percuteren {ww.}
to percuss
to tap 
to strike 

wij kloppen
jullie kloppen
zij kloppen

we percuss
you percuss
they percuss
» meer vervoegingen van to percuss

kloppen, pulseren {ww.}
to pulsate
to throb
to beat 

wij kloppen
jullie kloppen
zij kloppen

we pulsate
you pulsate
they pulsate
» meer vervoegingen van to pulsate

overeenstemmen, het eens zijn, samengaan, accorderen, stroken, bijeenpassen, rijmen, kloppen {ww.}
to agree 
to concur
to accord
to concord
to be in accord
to hold

wij kloppen
jullie kloppen
zij kloppen

we agree
you agree
they agree
» meer vervoegingen van to agree

fiatteren, goedvinden, sanctioneren, goedkeuren, het eens zijn, overeenstemmen, samengaan, accorderen, stroken, bijeenpassen, rijmen, kloppen {ww.}
to agree 
to concur
to accord
to concord
to be in accord
to hold

wij kloppen
jullie kloppen
zij kloppen

we agree
you agree
they agree
» meer vervoegingen van to agree

klappen, kloppen, slaan, opvallen {ww.}
to hit
to smack
to knock
to strike 
to stub 

wij kloppen
jullie kloppen
zij kloppen

we hit
you hit
they hit
» meer vervoegingen van to hit

Het was niet mijn bedoeling hem te slaan.
I didn't mean to hit him.
accorderen, bijeenpassen, kloppen, overeenstemmen, rijmen, stroken, het eens worden, tot een overeenkomst komen {ww.}
to concur
to get along
to agree 
to come to an agreement
to come into accord
to concord
to reach an accord
to hold

wij kloppen
jullie kloppen
zij kloppen

we concur
you concur
they concur
» meer vervoegingen van to concur

houwen, klappen, kloppen, slaan, meppen {ww.}
to hit
to beat 
to strike 
to wallop

wij kloppen
jullie kloppen
zij kloppen

we hit
you hit
they hit
» meer vervoegingen van to hit

instemmen, accorderen, bijvallen, schragen, aansluiten, onderschrijven, ondersteunen, het eens zijn, overeenstemmen, samengaan, stroken, bijeenpassen, rijmen, kloppen {ww.}
to agree 
to concur
to accord
to concord
to be in accord
to hold

wij kloppen
jullie kloppen
zij kloppen

we agree
you agree
they agree
» meer vervoegingen van to agree

De mensen op kantoor zullen nooit instemmen.
The people in the office will never agree.
Ik weet niet of hij met ons plan zal instemmen of niet.
I don't know whether he will agree to our plan or not.