Vertaling van rijmen

Inhoud:

Nederlands
Engels
rijmen {ww.}
to rhyme 

wij rijmen
jullie rijmen
zij rijmen

we rhyme
you rhyme
they rhyme
» meer vervoegingen van to rhyme

rijmen, berijmen {ww.}
to rhyme 

wij rijmen
jullie rijmen
zij rijmen

we rhyme
you rhyme
they rhyme
» meer vervoegingen van to rhyme

rijmen, zich aanpassen {ww.}
to conform 
to adhere 
to comply 

wij rijmen
jullie rijmen
zij rijmen

we adhere
you adhere
they adhere
» meer vervoegingen van to adhere

accorderen, bijeenpassen, kloppen, overeenstemmen, rijmen, stroken, het eens worden, tot een overeenkomst komen {ww.}
to concur
to get along
to agree 
to come to an agreement
to come into accord
to concord
to reach an accord
to hold

wij rijmen
jullie rijmen
zij rijmen

we concur
you concur
they concur
» meer vervoegingen van to concur

bijbetalen, bijpassen, in overeenstemming brengen, rijmen, tot overeenstemming brengen {ww.}
to bring into agreement
to reconcile 
to square 
to bring into accord
to accommodate
to conciliate

wij rijmen
jullie rijmen
zij rijmen

we reconcile
you reconcile
they reconcile
» meer vervoegingen van to reconcile

instemmen, accorderen, bijvallen, schragen, aansluiten, onderschrijven, ondersteunen, het eens zijn, overeenstemmen, samengaan, stroken, bijeenpassen, rijmen, kloppen {ww.}
to agree 
to concur
to accord
to concord
to be in accord
to hold

wij rijmen
jullie rijmen
zij rijmen

we agree
you agree
they agree
» meer vervoegingen van to agree

De mensen op kantoor zullen nooit instemmen.
The people in the office will never agree.
Ik weet niet of hij met ons plan zal instemmen of niet.
I don't know whether he will agree to our plan or not.
verbroederen, in overeenstemming brengen, rijmen, tot overeenstemming brengen {ww.}
to bring into agreement
to reconcile 
to square 
to bring into accord
to accommodate
to conciliate

wij rijmen
jullie rijmen
zij rijmen

we reconcile
you reconcile
they reconcile
» meer vervoegingen van to reconcile

fiatteren, goedvinden, sanctioneren, goedkeuren, het eens zijn, overeenstemmen, samengaan, accorderen, stroken, bijeenpassen, rijmen, kloppen {ww.}
to agree 
to concur
to accord
to concord
to be in accord
to hold

wij rijmen
jullie rijmen
zij rijmen

we agree
you agree
they agree
» meer vervoegingen van to agree

aanpassen, afstemmen, in overeenstemming brengen, rijmen {ww.}
to fit 

wij rijmen
jullie rijmen
zij rijmen

we fit
you fit
they fit
» meer vervoegingen van to fit

overeenstemmen, het eens zijn, samengaan, accorderen, stroken, bijeenpassen, rijmen, kloppen {ww.}
to agree 
to concur
to accord
to concord
to be in accord
to hold

wij rijmen
jullie rijmen
zij rijmen

we agree
you agree
they agree
» meer vervoegingen van to agree

rijm (mv. rijmen), rijp {zn.}
hoar-frost
rime
rijm (mv. rijmen) {zn.}
rhyme 
rijp [m] (de ~), rijm (mv. rijmen) [o] (de ~) {zn.}
frost
hoar
hoarfrost
rime
rijm (mv. rijmen) [o] (het ~) {zn.}
rhyme
rime
rijmpje [o] (het ~), vers [o] (het ~), rijm (mv. rijmen) [o] (het ~) {zn.}
rhyme
verse