Vertaling van stroken

Inhoud:

Nederlands
Engels
fiatteren, goedvinden, sanctioneren, goedkeuren, het eens zijn, overeenstemmen, samengaan, accorderen, stroken, bijeenpassen, rijmen, kloppen {ww.}
to agree 
to concur
to accord
to concord
to be in accord
to hold

wij stroken
jullie stroken
zij stroken

we agree
you agree
they agree
» meer vervoegingen van to agree

instemmen, accorderen, bijvallen, schragen, aansluiten, onderschrijven, ondersteunen, het eens zijn, overeenstemmen, samengaan, stroken, bijeenpassen, rijmen, kloppen {ww.}
to agree 
to concur
to accord
to concord
to be in accord
to hold

wij stroken
jullie stroken
zij stroken

we agree
you agree
they agree
» meer vervoegingen van to agree

De mensen op kantoor zullen nooit instemmen.
The people in the office will never agree.
Ik weet niet of hij met ons plan zal instemmen of niet.
I don't know whether he will agree to our plan or not.
overeenstemmen, het eens zijn, samengaan, accorderen, stroken, bijeenpassen, rijmen, kloppen {ww.}
to agree 
to concur
to accord
to concord
to be in accord
to hold

wij stroken
jullie stroken
zij stroken

we agree
you agree
they agree
» meer vervoegingen van to agree

accorderen, bijeenpassen, kloppen, overeenstemmen, rijmen, stroken, het eens worden, tot een overeenkomst komen {ww.}
to concur
to get along
to agree 
to come to an agreement
to come into accord
to concord
to reach an accord
to hold

wij stroken
jullie stroken
zij stroken

we concur
you concur
they concur
» meer vervoegingen van to concur

accorderen, concorderen, sporen, stroken, sluiten, corresponderen, overeenstemmen, rijmen, overeenkomen, congrueren {ww.}
to match
to gibe
to check
to agree
to correspond
to jibe
to fit
to tally

wij stroken
jullie stroken
zij stroken

we match
you match
they match
» meer vervoegingen van to match