Vertaling van het eens zijn

Inhoud:

Nederlands
Engels
het eens zijn {ww.}
to agree 
afspreken, een schikking treffen, het eens zijn, overeenkomen {ww.}
to agree 
fiatteren, goedvinden, sanctioneren, goedkeuren, het eens zijn, overeenstemmen, samengaan, accorderen, stroken, bijeenpassen, rijmen, kloppen {ww.}
to agree 
to concur
to accord
to concord
to be in accord
to hold
overeenstemmen, het eens zijn, samengaan, accorderen, stroken, bijeenpassen, rijmen, kloppen {ww.}
to agree 
to concur
to accord
to concord
to be in accord
to hold
goedvinden, het eens zijn, toegeven, toestemmen {ww.}
to admit 
to consent 
to assent
to agree 
to accede
to acquiesce 
to accept 
Ik interpreteer je zwijgen als toestemmen.
I interpreted your silence as consent.
Ik moet toegeven dat ik een beetje medelijden met mezelf begon te krijgen.
I have to admit I was starting to feel a little sorry for myself.
instemmen, accorderen, bijvallen, schragen, aansluiten, onderschrijven, ondersteunen, het eens zijn, overeenstemmen, samengaan, stroken, bijeenpassen, rijmen, kloppen {ww.}
to agree 
to concur
to accord
to concord
to be in accord
to hold
De mensen op kantoor zullen nooit instemmen.
The people in the office will never agree.
Ik weet niet of hij met ons plan zal instemmen of niet.
I don't know whether he will agree to our plan or not.