Vertaling van stil

Inhoud:

Nederlands
Engels
stil, zacht, zwak {bn.}
soft 
stil, zwijgend {bw.}
silently 
stil, zwijgend, stilzwijgend {bn.}
silent 
tacit 
bedaard, kalm, rustig, stil {bn.}
calm 
quiet 
quiescent
docile 
still 
bewegingloos, onbeweeglijk, roerloos, stationair, stil {bn.}
motionless 
immobile 
static
still 
stationary 
geluidloos, geruisloos, stil, muisstil {bn.}
noiseless 
stillen, sussen, temmen, tot rust brengen, verslaan {ww.}
to still 
to assuage 
to quieten 
to soothe
to quiet 
to pacify
to calm 
to appease
to allay

ik stil

I assuage
» meer vervoegingen van to assuage

stillen {ww.}
to slake
to assuage
to quench
to allay

ik stil

I assuage
» meer vervoegingen van to assuage


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Ze werd plots stil.

She suddenly fell silent.

We hielden hen stil.

We kept them quiet.

Wees stil, allemaal.

Be quiet, all of you.

De kinderen waren erg stil.

The children were being very quiet.

Waarom is ze zo stil?

Why is she so silent?

Probeer het stil te houden.

Try to keep it down.

Wees stil in de bibliotheek, jongens.

Be silent in the library, boys.

Hier mag je niet stil zijn.

It's not allowed to be quiet here.

Ge moet u enkele dagen stil houden.

You must keep quiet for a few days.

De klok staat stil. Hij heeft een nieuwe batterij nodig.

The clock stopped. It needs a new battery.

We waren zo opgewonden dat we niet stil konden zitten.

We were so excited that we couldn't sit still.

Ik vind het vreemd dat Alice zich zo lang stil houdt.

I think it strange that Alice should keep silence for such a long time.

Als ik alleen thuis ben, is het te stil in huis.

When I'm home alone, the house is too quiet.

M'n horloge stond stil, dus ik wist niet hoe laat het was.

My watch stopped, so I didn't know the time.

"Wat bedoel je?" vroeg Dima, maar liet een boer, want als hij stil zou blijven, zou deze zin te eenvoudig zijn.

"What do you mean?" Dima asked, but burped, for if he remained silent, this sentence would be too simple.