Vertaling van talen

Inhoud:

Nederlands
Engels
taal (mv. talen) {zn.}
language 
tongue 
Ik ken jouw taal.
I know your language.
Spreek je mijn taal?
Do you speak my language?
begeren, talen, dromen, verlangen, zuchten {ww.}
to long
to yearn
to hanker

wij talen
jullie talen
zij talen

we long
you long
they long
» meer vervoegingen van to long

taal [m] (de ~) {zn.}
language
linguistic communication
Engels is een Germaanse taal.
English is a Germanic language.
Eén taal is nooit genoeg.
One language is never enough.
taaluiting, taal [m] (de ~) {zn.}
language
linguistic communication
Muziek is de universele taal.
Music is the universal language.
Zweden heeft zijn eigen taal.
Sweden has its own language.


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Ik hou van talen!

I like languages!

Cultuur maakt talen kapot.

Culture destroys languages.

Hoeveel talen spreek jij?

How many languages do you speak?

Ik hou van talen.

I love languages.

Ik hou van talen.

I like languages.

Hij spreekt 10 talen.

He speaks ten languages.

Hij spreekt 10 talen.

He can speak 10 languages.

Hij kan vijf talen spreken.

He can speak five languages.

Hij kan vijf talen spreken.

He is able to speak five languages.

Ik hou van vreemde talen.

I like foreign languages.

Ik leer graag oude talen.

I like to learn old languages.

Jorge kan vier talen spreken.

Jorge can speak four languages.

Ik vind vreemde talen erg interessant.

I find foreign languages very interesting.

Door Tatoeba te gebruiken leert men talen.

By using Tatoeba one learns languages.

Over vreemde talen gesproken, spreek je Frans?

Talking of foreign languages, can you speak French?


Gerelateerd aan talen

taal - begeren - dromen - verlangen - zuchten - taaluitingwillen - communicatiemiddel - uiting - taalteken