Vertaling van dromen

Inhoud:

Nederlands
Engels
dromen, mijmeren {ww.}
to dream 
to muse
to fancy 
to daydream

wij dromen
jullie dromen
zij dromen

we dream
you dream
they dream
» meer vervoegingen van to dream

Ge doet mij dromen.
You make me dream.
Hoe zou ik een robot kunnen zijn? Robots dromen niet.
How could I be a robot? Robots don't dream.
dromen {ww.}
to dream 

wij dromen
jullie dromen
zij dromen

we dream
you dream
they dream
» meer vervoegingen van to dream

dromen {ww.}
to dream

wij dromen
jullie dromen
zij dromen

we dream
you dream
they dream
» meer vervoegingen van to dream

droom (mv. dromen) [m], dagdroom [m], wensdroom {zn.}
dream 
daydream
Ik leef mijn droom.
I'm living my dream.
Wat is jouw droom?
What is your dream?
droom (mv. dromen) [m] {zn.}
dream 
dagdromen, dromen {ww.}
to dream
to woolgather
to stargaze
to daydream

wij dromen
jullie dromen
zij dromen

we dream
you dream
they dream
» meer vervoegingen van to dream

begeren, talen, dromen, verlangen, zuchten {ww.}
to long
to yearn
to hanker

wij dromen
jullie dromen
zij dromen

we long
you long
they long
» meer vervoegingen van to long

droom [m] (de ~) {zn.}
dream
dreaming
Droom ik?
Am I dreaming?
Ik heb een droom.
I have a dream.
ideaal [o] (het ~), droom (mv. dromen), ideaalbeeld [o] (het ~), wensdroom [m] (de ~), droombeeld [o] (het ~) {zn.}
ideal


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Soms komen dromen uit.

Dreams sometimes come true.

Ik heb veel dromen.

I have a lot of dreams.

Dromen komen uit.

Dreams come true.

Toms dromen kwamen uit.

Tom's dreams came true.

Ge doet mij dromen.

You make me dream.

Ik heb vaak nare dromen.

I often have bad dreams.

Tom is de man van mijn dromen.

Tom is the man of my dreams.

Je bent het meisje van mijn dromen.

You're the girl of my dreams.

Met deze telescoop kun je sterren en dromen zien.

With this telescope stars and dreams can be seen.

Hoe zou ik een robot kunnen zijn? Robots dromen niet.

How could I be a robot? Robots don't dream.

Ik heb geen geld, maar ik heb dromen.

I don't have money, but I have dreams.

Sommige dromen zijn een glimp van de toekomst.

Some dreams are a glimpse of the future.

Mijn ogen zijn een oceaan waarin mijn dromen weerspiegelen.

My eyes are an ocean in which my dreams are reflected.

Ik heb geen geld, maar ik heb dromen.

I don't have any money, but I have dreams.

Een van mijn dromen is ooit het noorderlicht te zien krijgen.

One of my dreams is to one day see the aurora borealis.


Gerelateerd aan dromen

mijmeren - droom - dagdroom - wensdroom - dagdromen - begeren - talen - verlangen - zuchten - ideaal - ideaalbeeld - droombeeldgevoelen - bedenken - willen - voorstelling