Vertaling van uur

Inhoud:

Nederlands
Engels
uur [o] {zn.}
o'clock 
hour 
time 
Het is een uur.
It's one o'clock.
Hij sliep een uur.
He slept an hour.
uur [o] (het ~) {zn.}
time
clock time
Waar zult ge morgen zijn op dit uur?
Where will you be this time tomorrow?
Morgen op dit uur zouden we in Parijs moeten zijn.
We should be in Paris by this time tomorrow.
uur [o] (het ~), lesuur [o] (het ~) {zn.}
lesson
uur [o] (het ~) {zn.}
hour
minute
Zestig minuten maken een uur, en een minuut bestaat uit zestig seconden.
Sixty minutes make an hour, and a minute is made up of sixty seconds.
Een uur heeft zestig minuten.
An hour has sixty minutes.
tijdstip [o] (het ~), moment [o] (het ~), ogenblik [o] (het ~), stonde [m] (de ~), tijd [m] (de ~), ure, uur [o] (het ~) {zn.}
moment
minute
second
instant
Voor het ogenblik ben ik op dieet.
I’m on a diet at the moment.
Aardbevingen kunnen zich op elk moment voordoen.
Earthquakes may occur at any moment.
h, uur [o] (het ~) {zn.}
hour
hr
60 minutes
Ik ben over een uur terug.
I will be back in an hour.
Ik heb een uur op haar gewacht.
I waited for her for one hour.


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Het is een uur.

It's one o'clock.

Hij sliep een uur.

He slept an hour.

De pauze is van 10 uur 40 tot 11 uur.

We have a break from 10:40 to 11:00.

Het is al zeven uur.

It's already seven.

De film duurde twee uur.

The film lasted 2 hours.

Ik ontbijt om zeven uur.

I have breakfast at seven.

Het telefoongesprek duurde zes uur.

The telephone call lasted six hours.

Het is bijna drie uur.

It's nearly three o'clock.

Het is bijna zes uur.

It's almost six o'clock.

Wek me om zeven uur.

Wake me up at seven.

We ontbijten om zeven uur.

We have breakfast at seven.

Een uur heeft zestig minuten.

An hour has sixty minutes.

Het is al elf uur.

It's already eleven.

De school begint om negen uur.

School begins at 9.

Ik kwam hier aan rond vijf uur.

I arrived here about five o'clock.


Gerelateerd aan uur

lesuur - tijdstip - moment - ogenblik - stonde - tijd - ure - htijdstip - h - eenheid - tijd - tijdeenheid - kwartier