Vertaling van ogenblik

Inhoud:

Nederlands
Engels
moment, ogenblik, oogwenk, tel [m], tijdstip, wijl, wip {zn.}
moment 
time 
instant 
Voor het ogenblik ben ik op dieet.
I’m on a diet at the moment.
Aardbevingen kunnen zich op elk moment voordoen.
Earthquakes may occur at any moment.
seconde, tel [m] (de ~), punt [o] (het ~), minuut, ogenblik [o] (het ~), moment [o] (het ~) {zn.}
moment
minute
second
mo
bit
Die klok loopt één minuut voor.
That clock is one minute fast.
Hij kan er elke seconde zijn.
He'll be here any second.
tijdstip [o] (het ~), moment [o] (het ~), ogenblik [o] (het ~), stonde [m] (de ~), tijd [m] (de ~), ure, uur [o] (het ~) {zn.}
moment
minute
second
instant
Mag ik je een moment storen?
May I bother you for a moment?
Je komt precies op tijd.
You've turned up at the right moment.


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Voor het ogenblik ben ik op dieet.

I’m on a diet at the moment.

Een ogenblik alsjeblieft!

One moment please!

Ik heb niet genoeg geld voor het ogenblik.

I don't have enough money at the moment.

Dat is al wat ik op dit ogenblik kan zeggen.

That's all I can say at the moment.

Zeg mij wat ge op dat ogenblik gezien hebt.

Please tell me what you saw then.


Gerelateerd aan ogenblik

moment - oogwenk - tel - tijdstip - wijl - wip - seconde - punt - minuut - stonde - tijd - ure - uurtijdstip - tijd