Vertaling van verhalen

Inhoud:

Nederlands
Engels
debiteren, verhalen, vertellen {ww.}
to tell 
to recount
to narrate
to relate 

wij verhalen
jullie verhalen
zij verhalen

we tell
you tell
they tell
» meer vervoegingen van to tell

Ik zal het niemand vertellen.
I won't tell anyone.
Ik zal jou mijn verhaal vertellen.
I'll tell you my story.
verhalen {ww.}
to reimburse
to recoup

wij verhalen
jullie verhalen
zij verhalen

we reimburse
you reimburse
they reimburse
» meer vervoegingen van to reimburse

verhalen, vertellen {ww.}
to tell
to recite
to recount
to narrate

wij verhalen
jullie verhalen
zij verhalen

we tell
you tell
they tell
» meer vervoegingen van to tell

Zal je me de waarheid vertellen?
Will you tell me the truth?
Ik wil jou iets raars vertellen.
I want to tell you something strange.
geschiedenis [v], historie [v], verhaal (mv. verhalen) {zn.}
story
history 
tale 
account 
Wat een raar verhaal!
What a strange story!
Zijn verhaal was interessant.
His story was interesting.
vertelling [v], relaas, verhaal (mv. verhalen), vertelsel {zn.}
story
narrative 
account 
tale 
Zijn verhaal klinkt correct.
His story sounds true.
Zijn verhaal is waar.
His story is true.
geschiedenis [v] (de ~), story, vertelling [v] (de ~), historie [m] (de ~), verhaal [o] (het ~) {zn.}
story
history
chronicle
account
Bestaat objectieve geschiedenis?
Does objective history exist?
schadeloosstelling, indemnisatie, indemniteit, regres, schadevergoeding [v] (de ~), verhaal (mv. verhalen) [o] (het ~), bonificatie [m] (de ~) {zn.}
compensation

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Beide verhalen zijn waar.

Both stories are true.

Hij vertelde me verhalen over India.

He used to tell me stories about India.

Niemand kent zoveel verhalen als de god van de slaap.

Nobody knows as many stories as the god of sleep.

Ik kan goede verhalen schrijven als ik daar zin in heb.

I can write good stories when I feel like it.