Vertaling van verkeerd

Inhoud:

Nederlands
Engels
fout, foutief, onjuist, verkeerd {bn.}
erroneous
mistaken 
wrong 
fout, op onjuiste wijze, verkeerd {bw.}
incorrectly 
fout, mis, onjuist, verkeerd {bn.}
incorrect 
wrong 
abusievelijk, bij vergissing, per abuis, verkeerd {bw.}
by mistake
mistakenly
beroerd, kwaad, kwalijk, slecht, verkeerd {bn.}
bad 
miserable 
nasty 
poor 
evil 
wrong 
slecht, verkeerd {bn.}
bad 
verkeren {ww.}
to interrelate
to interact

ik heb verkeerd
jij hebt verkeerd
hij/zij/het heeft verkeerd

I have interacted
you have interacted
he/she/it has interacted
» meer vervoegingen van to interact

aangaan, aanbelangen, betreffen, verkeren, zich verhouden {ww.}
to apply 
to affect
to refer
to pertain
to relate 
to concern

ik heb verkeerd
jij hebt verkeerd
hij/zij/het heeft verkeerd

I have applied
you have applied
he/she/it has applied
» meer vervoegingen van to apply

kenteren, veranderen, verkeren {ww.}
to change 
to shift 
to convert 
to alter

ik heb verkeerd
jij hebt verkeerd
hij/zij/het heeft verkeerd

I have changed
you have changed
he/she/it has changed
» meer vervoegingen van to change

Moeten we de vlag veranderen?
Should we change the flag?
Ik wil mijn leven veranderen.
I want to change my life.
pozen, toeven, vertoeven, verwijlen, zijn, zitten, bevinden, wezen, ophouden, verkeren, uithangen {ww.}
to be

ik heb verkeerd
jij hebt verkeerd
hij/zij/het heeft verkeerd

I have been
you have been
he/she/it has been
» meer vervoegingen van to be

Moet dit een krentenbol zijn? Je moet haast fietsen van de ene krent naar de andere, zo weinig zitten er in.
Is this supposed to be a currant bun? You almost need to cycle from one currant to another, so few are there.
Laat ons eerlijk zijn.
Let's be honest.

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Deze zin is niet verkeerd.

This sentence isn't wrong.

Haar naam was verkeerd gespeld.

Her name was spelled wrong.

Jij doet gewoon niks verkeerd.

You just don't do anything wrong.

Is dat verkeerd?

Is that wrong?

Ik ben bang dat de dingen verkeerd zullen uitdraaien.

I am afraid things will take a turn for the worse.

"Die letters staan allemaal verkeerd om!" "Nee, dat hoort zo, dat is Russisch."

"Those letters are all the wrong way around!" "No, it's supposed to be like that, it's Russian."