Vertaling van verslaan

Inhoud:

Nederlands
Engels
verslaan {ww.}
to describe
to report
to account

wij verslaan
jullie verslaan
zij verslaan

we describe
you describe
they describe
» meer vervoegingen van to describe

bevangen, overwinnen, verslaan, zegevieren {ww.}
to beat 
to vanquish 
to surmount
to overthrow 
to overcome
to win over
to defeat

wij verslaan
jullie verslaan
zij verslaan

we beat
you beat
they beat
» meer vervoegingen van to beat

Laten we Japan verslaan!
Let's beat Japan!
Ik denk niet dat je mij kunt verslaan.
I don't think you can beat me.
verschalen, verslaan {ww.}
to age 

wij verslaan
jullie verslaan
zij verslaan

we age
you age
they age
» meer vervoegingen van to age

stillen, sussen, temmen, tot rust brengen, verslaan {ww.}
to still 
to assuage 
to quieten 
to soothe
to quiet 
to pacify
to calm 
to appease
to allay

wij verslaan
jullie verslaan
zij verslaan

we assuage
you assuage
they assuage
» meer vervoegingen van to assuage

aanbrengen, melden, overbrengen, verslaan, verslag uitbrengen {ww.}
to give an account
to report 

wij verslaan
jullie verslaan
zij verslaan

we report
you report
they report
» meer vervoegingen van to report

verschalen, verslaan {ww.}
to deaden

wij verslaan
jullie verslaan
zij verslaan

we deaden
you deaden
they deaden
» meer vervoegingen van to deaden

inmaken, kloppen, verslaan {ww.}
to get the better of
to overcome
to defeat

wij verslaan
jullie verslaan
zij verslaan

we overcome
you overcome
they overcome
» meer vervoegingen van to overcomeVoorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Laten we Japan verslaan!

Let's beat Japan!

Ik denk niet dat je mij kunt verslaan.

I don't think you can beat me.

Ik denk dat het onmogelijk is dat wij hem verslaan.

I think it's impossible for us to beat him.

Als het op snurken aankomt kan niemand meneer Snurk verslaan.

When it comes to snoring, no one can top Mr Snore.