Vertaling van vlug

Inhoud:

Nederlands
Engels
gauw, gezwind, haastig, snel, spoedig, vlug {bn.}
fast 
quick 
rapid 
speedy
swift 
expeditious
prompt 
gauw, hard, in allerijl, schielijk, snel, vlug {bw.}
fast 
quickly 
swiftly 
expeditiously
promptly 
rapidly 
apace
snel, vlug {bn.}
intelligent
fluks, gezwind, rad, rap, ras, snel, vlug {bn.}
fast

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Niet zo vlug, jonge vriend.

Hold your horses, young man.

Het zal vlug dag worden.

Day will break soon.

Zij ging vlug de trap op.

She quickly went up the stairs.

Ik heb het zo vlug mogelijk nodig.

I need it as quickly as possible.

Ondanks de taalproblemen werden we al vlug vrienden.

In spite of the language difficulty, we soon become friends.

Ik wens dat ge de kamer vlug in orde brengt.

I want you to put the room in order quickly.

Ik wil dat het werk vlug gedaan is.

I want the work done quickly.

De patiënt zal vlug herstellen van zijn ziekte.

The patient will soon recover from his illness.

De tijd zal wel vlug genoeg voorbij gaan als ge iets leest.

Time will pass quite quickly when you read something.


Gerelateerd aan vlug

gauw - gezwind - haastig - snel - spoedig - hard - in allerijl - schielijk - fluks - rad - rap - ras