Vertaling van gauw

Inhoud:

Nederlands
Engels
gauw, gezwind, haastig, snel, spoedig, vlug {bn.}
fast 
quick 
rapid 
speedy
swift 
expeditious
prompt 
gauw, hard, in allerijl, schielijk, snel, vlug {bw.}
fast 
quickly 
swiftly 
expeditiously
promptly 
rapidly 
apace
alras, dra, gauw, haast, spoedig, weldra, welhaast, binnenkort {bw.}
soon 
presently 
shortly 

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Schrijf alsjeblieft gauw terug.

Please write back soon.

Een belofte is gauw vergeten.

A promise is quickly forgotten.

Het zal gauw stoppen te regenen.

It will stop raining before long.

Ik hoop zijn foto gauw te zien.

I hope to see his picture soon.

Hoe gauw kunnen ze worden geleverd?

How soon can they be delivered?

Als je van de trap afvalt, ben je gauw beneden.

When you fall off the stairs, you're downstairs quickly.

Ik bleef mezelf voorhouden dat het allemaal gauw voorbij zou zijn.

I kept telling myself that it would all be over soon.

Zo gauw als ik hem zag, wist ik dat hij boos was.

The instant I saw him I knew he was angry.


Gerelateerd aan gauw

gezwind - haastig - snel - spoedig - vlug - hard - in allerijl - schielijk - alras - dra - haast - weldra - welhaast - binnenkort