Vertaling van vriendelijk

Inhoud:

Nederlands
Engels
joviaal, aardig, lief, voorkomend, vriendelijk {bn.}
affable
friendly 
kind 
kindly 
accessible
fideel, aardig, lief, voorkomend, vriendelijk {bn.}
affable
friendly 
kind 
kindly 
bustling
aardig, beminnelijk, lief, vriendelijk, schattig {bn.}
dainty
kind 
nice 
pretty 
cute
dapper, eerlijk, vriendelijk, braaf {bn.}
brave 
valiant
gallant
valorous 
good 
honest 
worthy 
staunch
stallwart
aardig, lief, voorkomend, vriendelijk {bw.}
affably
kindly 
hartelijk, cordiaal, ruimhartig, warmhartig, warm, gul, aardig, lief, voorkomend, vriendelijk {bn.}
affable
friendly 
kind 
kindly 
amiable
cordial
genial
bemoedigend, hartsterkend, hoopgevend, opbeurend, troostend, troostrijk, hoopvol, hartversterkend, opwekkend, aardig, lief, voorkomend, vriendelijk {bn.}
affable
friendly 
kind 
kindly 
bright
hopeful
promising
gemoedelijk, aardig, lief, voorkomend, vriendelijk {bn.}
affable
friendly 
kind 
kindly 


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Amerikanen zijn erg vriendelijk.

Americans are very friendly people.

Keiko is vriendelijk, nietwaar?

Keiko is kind, isn't she?

Ik vind haar vriendelijk.

I think she is kind.

Tom is een vriendelijk persoon.

Tom is a friendly person.

De mooie vrouw is vriendelijk.

The beautiful woman is kind.

Ge zijt te vriendelijk voor mij.

You are much too kind to me.

Hij was erg vriendelijk tegen iedereen.

He was very friendly to everybody.

Ze was zo vriendelijk mij raad te geven.

She was so kind as to give me advice.

Hij was zo vriendelijk ons met zijn boot naar het eiland te voeren.

He was kind enough to take us over to the island in his boat.

Mary ziet er niet zo erg vriendelijk uit, maar ze heeft het hart op de juiste plaats.

Mary looks unfriendly, but she is really very kind at heart.


Gerelateerd aan vriendelijk

joviaal - aardig - lief - voorkomend - fideel - beminnelijk - schattig - dapper - eerlijk - braaf - hartelijk - cordiaal - ruimhartig - warmhartig - warmhartelijk - aimabel