Vertaling van we

Inhoud:

Nederlands
Engels
we, wij {pers. vnw.}
we 
men, we, je, ze {onb. vnw.}
one
they 
you 
people 
we 

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Laten we doen alsof we soldaten zijn.

Let's pretend that we are soldiers.

Laten we doen alsof we vreemdelingen zijn.

Let's pretend we are aliens.

Laten we doen alsof we buitenlanders zijn.

Let's act like we're foreigners.

We willen blijven wat we zijn.

We wish to remain what we are.

We kennen elkaar al.

We already know each other.

We zijn Australiërs.

We are Australians.

We hebben geen wasdroger.

We don't have a tumble dryer.

Laten we koffiepauze houden.

Let's take a break for coffee.

We zouden graag helpen.

We'd be happy to help.

Wat gaan we worden?

What will we become?

We moeten gaan.

We must go.

Laten we Tom vragen.

Let's ask Tom.

We verbouwen tarwe hier.

We grow wheat here.

We hebben gisteren gehonkbald.

We played baseball yesterday.

We hebben twee kinderen.

We have two children.


Gerelateerd aan we

wij - men - je - ze