Vertaling van men

Inhoud:

Nederlands
Engels
men, we, je, ze {onb. vnw.}
one
they 
you 
people 
we 
besturen, dirigeren, mennen, richten, sturen {ww.}
to drive 
to refer
to lead 
to head 
to conduct 
to steer 
to manage 
to guide 
to direct 

ik men

I drive
» meer vervoegingen van to drive

Heeft uw oom u zijn auto laten besturen?
Did your uncle let you drive his car?
Ge kunt niet te oplettend zijn bij het besturen van een auto.
You cannot be too careful when you drive a car.
mennen {ww.}
to drive

ik men

I drive
» meer vervoegingen van to drive


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Men heeft me achtergelaten.

I got left behind.

In Australië spreekt men Engels.

In Australia, they speak English.

Men moet niet dwingen te leren. Leren moet men aanmoedigen.

Learning should not be forced. Learning should be encouraged.

In Australië spreekt men Engels.

In Australia, one speaks English.

In Australië spreekt men Engels.

They speak English in Australia.

Frans spreekt men in Frankrijk.

French is spoken in France.

In Valencia spreekt men Valenciaans en Spaans.

In Valencia they speak Valencian and Spanish.

Welke talen spreekt men in België?

What languages do they speak in Belgium?

In Canada spreekt men Engels en Frans.

They speak English and French in Canada.

Men zegt dat hij ernstig ziek is.

They say that he is seriously ill.

Men zegt dat het kankerverwekkend is.

It is said to be carcinogenic.

Leer mij hoe men dat doet.

Teach me how to do that.

In China leert men ook Engels.

English is studied in China, too.

Welke taal spreekt men in Egypte?

What language do they speak in Egypt?

Hij deed wat men hem gezegd had.

He did what they told him.


Gerelateerd aan men

we - je - ze - besturen - dirigeren - mennen - richten - sturenberijden