Vertaling van wijze

Inhoud:

Nederlands
Engels
wijze {zn.}
wise man
sage
Voor een wijze man is één woord genoeg.
A word is enough to a wise man.
wijze, geleerde {zn.}
pundit
manier, trant, wijze {zn.}
way 
style 
fashion 
bearing 
mode 
manner 
Doe het op deze manier.
Do it this way.
Er moet een manier zijn.
There's got to be a way.
wijze [m] (de ~) {zn.}
wise man
mentor
wijze [m] (de ~), manier [v] (de ~), modus [m] (de ~), wijs, trant [m] (de ~) {zn.}
way
style
manner
mode
fashion
Wijs me de weg, wil je?
Show me the way, will you?
Zeg het op een andere manier.
Say it in another way.


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Voor een wijze man is één woord genoeg.

A word is enough to a wise man.

Een verstandige vogel kiest zijn boom. Een wijze dienaar kiest zijn meester.

A prudent bird chooses its tree. A wise servant chooses his master.

Gelukkige gezinnen lijken alle op elkaar, ieder ongelukkig gezin is ongelukkig op zijn eigen wijze.

All happy families resemble each other, each unhappy family is unhappy in its own way.

Die oude man is, bij wijze van spreken, een wandelend woordenboek.

That old man is, so to speak, a walking dictionary.

“De economie drijft landen aan weerszijden van de Atlantische Oceaan uit elkaar”: zo vat La Stampa de gevolgen samen van recente uitspraken van Barack Obama. Daarin beweerde de Amerikaanse president dat de magere groeiperspectieven van de Verenigde Staten toe te schrijven zijn aan de slechte wijze waarop de eurocrisis wordt bestreden.

“The economy has opened up a faultline in the Atlantic,” announces La Stampa, reporting on the impact of recent remarks by Barack Obama which imply that the poor management of the Eurozone crisis is to blame for the feeble outlook for growth in the US.


Gerelateerd aan wijze

geleerde - manier - trant - modus - wijspersoon - eigenschap - toestand