Vertaling van wijziging

Inhoud:

Nederlands
Engels
modificatie [v], wijziging [v] {zn.}
amendment
verandering [v], verzetting [v], wijziging [v], wisseling [v], keer, omkeer {zn.}
change 
shift 
transformation 
conversion
alteration
about-face
Verandering is de enige constante.
Change is the only constant.
Ik moet twee keer overstappen.
I have to change buses two times.
verandering [v] (de ~), alteratie, wijziging [v] (de ~) {zn.}
change
Talen zijn aan voortdurende verandering onderhevig.
Languages are subject to constant change.
Waarom ga je voor de verandering niet eens met mij uit eten?
Why don't you dine out with me for a change?

Gerelateerd aan wijziging

modificatie - verandering - verzetting - wisseling - keer - omkeer - alteratiegebeurtenis