Vertaling van zin

Nederlands
Italiaans
wil, zin [m] {zn.}
volontà
betekenis [v], portee [v], zin [m], significantie {zn.}
significato
frase [v], zin [m], volzin, zinsnede {zn.}
frase
Deze zin niet vertalen!
Non traduca questa frase!
Dit is geen zin.
Questa non è una frase.
begeerte [v], zucht [v], lust, verlangen, wens, zin [m] {zn.}
desiderio
Ik heb maar een wens.
Io ho solamente un desiderio.
"Wat is je wens?" vroeg het witte konijntje.
"Qual è il tuo desiderio?" chiese il piccolo coniglio bianco.
doel [o], bedoeling [v], strekking [v], plan [o], toeleg [m], voornemen [o], zin [m] {zn.}
intenzione [v]
Dat was niet mijn bedoeling.
Non era mia intenzione.
Het is niet mijn bedoeling om zelfzuchtig te zijn.
Non ho intenzione di essere egoista.
aanstaan, behagen, bevallen, zinnen {ww.}
piacere

ik zin

io piaccio
» meer vervoegingen van piacere

Gerelateerd aan zin

wil - betekenis - portee - significantie - frase - volzin - zinsnede - begeerte - zucht - lust - verlangen - wens - doel - bedoeling - strekking