Betekenis van:
aanbesteden

aanbesteden
Werkwoord
  • werk laten uitvoeren
"werk/bouw aanbesteden"

Hyperoniemen

Hyponiemen

aanbesteden
Werkwoord
  • uitvoering opdragen aan een uitgekozen aannemer
"Wij zullen dit aanbesteden aan het CIZ."
aanbesteden
Werkwoord
  • aan aannemers de kans geven om uitgekozen te worden voor een werk of levering
"Is de totale waarde minder, dan mag ook enkelvoudig onderhands aanbesteed worden."
aanbesteden
Werkwoord
  • geld besteden om een bepaald doel te bereiken
"Een aanbesteed bedrag."

Voorbeeldzinnen

  1. De in dit richtsnoer neergelegde procedures zijn tijdens de overgangsperiode van toepassing op de NCB’s die de productie van de hen toegewezen eurobankbiljetten aanbesteden.
  2. Gedurende de overgangsperiode zal de gemeenschappelijke tenderprocedure van het Eurosysteem van toepassing zijn op de NCB’s die de productie van aan hen voor uitgifte toegewezen eurobankbiljetten aanbesteden.
  3. In de brief van 4 augustus 2005 hebben de Nederlandse autoriteiten evenwel verklaard dat de gemeente het gebruiksrecht van de actieve laag van het netwerk uiteindelijk openbaar zou aanbesteden, met inbegrip van de exploitatie van het netwerk, aan een exploitant, hierna „de exploitant” genoemd.
  4. Een overgangsperiode, binnen welke zowel NCB’s als drukkerijen zich kunnen voorbereiden op deze langetermijnaanpak, dient te beginnen zodra is vastgesteld dat de productie van op zijn minst de helft van het jaarlijkse totale aantal door het Eurosysteem benodigde eurobankbiljetten zal worden aanbesteed en dat op zijn minst de helft van alle NCB’s de productie van de hen toegewezen eurobankbiljetten zal aanbesteden.
  5. „overgangsperiode”: de periode die op zijn vroegst aanvangt op 1 januari 2008, of op een latere datum die de Raad van bestuur, handelend op voorstel van de directie vaststelt, indien vaststaat dat op zijn minst de productie van de helft van het jaarlijkse totale aantal door het Eurosysteem benodigde eurobankbiljetten zal worden aanbesteed en dat op zijn minst de helft van alle NCB’s de productie van de hen toegewezen eurobankbiljetten zal aanbesteden.
  6. Anderzijds mag het niet nodig zijn dat de aanbestedende dienst de latere fasen van de opdracht afzonderlijk moet aanbesteden, als de opdracht die betrekking heeft op de onderzoeksactiviteiten, al een optie voor deze fasen omvat en gegund is via een niet-openbare procedure of een procedure van gunning door onderhandelingen met bekendmaking van een aankondiging van een opdracht, of, indien van toepassing, een concurrentiegerichte dialoog.