Betekenis van:
claimen

claimen
Werkwoord
  • eisen dat iets of iem. waarop men recht heeft, wordt overgegeven
"een deuk claimen"
"schade claimen"

Synoniemen

Hyperoniemen

claimen
Werkwoord
  • iets opeisen, aanspraak maken op iets
"In 1979 claimde Sony de naam 'Walkman'."
claimen
Werkwoord
  • beweren
"De fabrikant claimt een toename van het vermogen van bijna 10 procent."

Voorbeeldzinnen

  1. De geschatte maximumwaarde van […] EUR betreft volgens Austrian Airlines de (niet denkbeeldige) situatie dat de medewerkers […] claimen.
  2. Gezien de aanhoudende penibele financiële situatie van de werf is de Commissie van mening dat een investeerder die tegen marktvoorwaarden handelt, zijn vorderingen onmiddellijk zou claimen op het moment dat zij opeisbaar worden.
  3. Gezien de aanhoudende penibele financiële situatie van de werf is de Commissie van mening dat een investeerder die tegen marktvoorwaarden handelt, zijn vorderingen onmiddellijk zou claimen op het moment dat zij opeisbaar worden.
  4. Het is de verantwoording van de aangekoppelde NCB om schadeloosstelling te claimen van de network service provider, indien de aangekoppelde NCB ten gevolge van het niet-naleven van de toepasselijke regels verliezen lijdt, welke claim de aangekoppelde NCB direct bij de network service provider indient.
  5. Het is de verantwoording van de aangekoppelde NCB om schadeloosstelling te claimen van de network service provider, indien de aangekoppelde NCB ten gevolge van het niet-naleven van de toepasselijke regels verliezen lijdt, welke claim de aangekoppelde NCB direct bij de network service provider indient.