Betekenis van:
opeisen

opeisen
Werkwoord
 • eisen dat iets of iemand waarop men recht heeft, wordt overgegeven
"Argentinië eist de Falklandeilanden op, die het Verenigd Koninkrijk toebehoren."
opeisen
Werkwoord
 • eisen dat iets of iem. waarop men recht heeft, wordt overgegeven
"je plaats opeisen"
"alle aandacht opeisen"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Ik vrees dat dit werk het meeste van mijn tijd zal opeisen.
 2. Eerdere registrant(en) kunnen een proportioneel deel van de door hen gemaakte kosten opeisen van de potentiële registrant.
 3. De ombudsman kan langs die weg geen documenten opeisen die op grond van artikel 3 niet voor hem toegankelijk zijn.
 4. De ombudsman kan langs die weg geen documenten opeisen die op grond van artikel 3 niet voor hem toegankelijk zijn.
 5. De Commissie betwijfelt dat de begunstigde onderneming deze schulden wel heeft voldaan en dat het niet opeisen van de schulden misschien geen additionele staatssteun vormt.
 6. Volgens de deskundige zouden rechthebbenden van een veronderstelde impliciete garantie niet zulke onbetwistbare en doorslaggevende rechten kunnen opeisen als de rechthebbenden van een expliciete garantie.
 7. Als de koper zijn kredietaflossing stopzet, zal de bank haar eigendomsrecht opeisen; hierbij vindt een levering van goederen plaats van de oorspronkelijke koper aan de bank.
 8. De andere publiekrechtelijke schuldeisers hebben geen invorderingsmaatregelen genomen, maar hebben wel het privatiserings- en herstructureringsproces gevolgd omdat zij van mening waren dat dit tot een hoger rendement zou leiden dan het opeisen van hun vorderingen.
 9. Als investeerder kon de Deense staat dus streven naar de hoogst mogelijke opbrengst van zijn investering, ofwel door het opeisen van een compensatie in de vorm van rente op de lening, ofwel door een return op een inbreng.
 10. Indien de eerdere gevallen waarin sprake was van het niet-opeisen van vorderingen een vorm van staatssteun zijn, mag niet meer worden verwezen naar het beginsel van de crediteur in een markteconomie wanneer de schuld later (deels) is kwijtgescholden.
 11. Met betrekking tot het niet opeisen van hun vorderingen door publiekrechtelijke schuldeisers en de uiteindelijke vereffening ervan, is de Commissie van mening dat de publiekrechtelijke schuldeisers hebben gehandeld in overeenstemming met het criterium van de particuliere schuldeiser.
 12. Zoals de deskundige van de Franse autoriteiten inderdaad stelt, „zouden rechthebbenden van een veronderstelde impliciete garantie niet zulke onbetwistbare en doorslaggevende rechten kunnen opeisen als de rechthebbenden van een expliciete garantie”.
 13. Het lijkt er derhalve op dat het niet-opeisen door het belastingkantoor van zijn belastingvorderingen jegens Konas, gecombineerd met de duidelijk ontoereikende dekking voor de vorderingen van de overheid gedurende een periode van twee jaar (2001-2002), staatssteun vormde.
 14. ontvangers mogen geen enkel recht op intellectuele eigendom opeisen of andere rechten die een beperking inhouden van de toegang tot de plantgenetische hulpbronnen voor voeding en landbouw, of de genetische delen of bestanddelen daarvan, in de vorm zoals ze zijn opgenomen in het multilateraal systeem;
 15. volgens de tweede theorie zouden rechthebbenden van een veronderstelde impliciete garantie geen dusdanig onbetwistbare en doorslaggevende rechten kunnen opeisen; volgens de hypothese waarin een impliciete garantie zou bestaan voor schulden van La Poste, zou het ontbreken van toestemming voor deze garantie in begrotingswetgeving ook leiden tot nietigheid van een dergelijke garantie voor schulden die vóór 1 januari 2005 zijn aangegaan.