Betekenis van:
acceptatie

acceptatie (de ~ | meervoud acceptaties)
Zelfstandig naamwoord
 • aanvaarding
"de maatschappelijke acceptatie van vrouwen met een baan"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

acceptatie
Zelfstandig naamwoord
 • gelegen komend, wiens komst aangenaam is

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Acceptatie van gevaarlijke goederen
 2. Acceptatie van gevaarlijke goederen
 3. Basisvoorschriften voor de acceptatie van analysemethoden
 4. Steekproefplan — acceptatie/Vverwerping Cumulatief monsteraantal (n)
 5. Het algemene kader voor risicobeheer en acceptatie van restrisico's vaststellen
 6. het vergroten van de acceptatie van migratie in de ontvangende samenlevingen en van de acceptatie van integratiemaatregelen door middel van bewustmakingscampagnes, met name in de media.
 7. Acceptatie van gevaarlijke goederen, met inbegrip van het gebruik van een controlelijst
 8. De liquiditeitslening was noodzakelijk om de periode tot de acceptatie van de insolventieplannen te overbruggen.
 9. de acceptatie-/verwerpingscriteria van de fabrikant voor de in gebruik zijnde familie;
 10. De procedure voor de acceptatie, aanpassing, vernieuwing en herfinanciering van kredieten wordt duidelijk vastgelegd.
 11. Acceptatie van een „EU-reisbrief” (EU Travel Letter) of andere reisdocumenten die door de uitzettende landen worden afgegeven
 12. Er moet misschien ook nog meer worden gedaan om de acceptatie van beoordelingssystemen en kwaliteitskeurmerken door inhoudleveranciers aan te moedigen.
 13. Alle CBSA-ambtenaren kennen deze bepalingen en de gevolgen van niet-naleving; acceptatie ervan is een voorwaarde voor aanstelling.
 14. Derhalve luidde de conclusie dat de acceptatie van prijsverbintenissen in dit specifieke onderzoek niet praktisch was; het aanbod werd derhalve afgewezen.
 15. medewerkers die zijn betrokken bij de acceptatie van gevaarlijke goederen, training hebben gevolgd in de uitvoering van hun taken en daartoe zijn bevoegd.