Betekenis van:
administrateur

administrateur
Zelfstandig naamwoord
 • iemand die namens de eigenaar een onderneming o.i.d. beheert
"Peter is sinds kort administrateur van Microsoft Nederland."
administrateur
Zelfstandig naamwoord
 • iemand die administratie bijhoudt
"Hij is al jaren administrateur van dat bedrijf."
administrateur
Zelfstandig naamwoord
 • een ambtenaar op departementen van algemeen bestuur
administrateur
Zelfstandig naamwoord
 • soort ambtenaar

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Registers en centrale administrateur
 2. Administrateur die bv. werkzaam is als:
 3. Rapportagevereisten voor elke registeradministrateur en de centrale administrateur
 4. De centrale administrateur voert alleen processen met betrekking tot emissierechten, geverifieerde emissies, rekeningen of Kyoto-eenheden uit wanneer dit nodig is voor zijn functioneren als centrale administrateur.
 5. De centrale administrateur zet een testruimte op om de in lid 1 bedoelde testprocedures te vergemakkelijken.
 6. door de centrale administrateur gevraagde informatie om digitale certificaten te kunnen verstrekken overeenkomstig bijlage XV.
 7. De centrale administrateur vereist dat een register de volgende testfasen volledig doorstaat:
 8. De centrale administrateur geeft geen bijkomende in het onafhankelijk transactielogboek van de Gemeenschap opgeslagen informatie vrij.
 9. De centrale administrateur werkt de in het onafhankelijke transactielogboek van de Gemeenschap opgeslagen informatie niet bij.
 10. De centrale administrateur en elke registeradministrateur kan het wachtwoord van een gemachtigd vertegenwoordiger voor rekeningen of processen waartoe deze normaal toegang heeft alleen opschorten indien de gemachtigd vertegenwoordiger of de administrateur redelijkerwijs kan aannemen dat de gemachtigd vertegenwoordiger:
 11. Elke registeradministrateur en de centrale administrateur stellen ten minste één gemachtigde vertegenwoordiger aan die namens de betrokken administrateur zijn register en het onafhankelijk transactielogboek van de Gemeenschap moet beheren en bijhouden.
 12. Van de resultaten wordt een documentatie bijgehouden die op verzoek aan de centrale administrateur ter beschikking wordt gesteld.
 13. Indien bij het afstemmingsproces een afwijking wordt vastgesteld, stelt de centrale administrateur de betrokken registeradministrateur(s) onmiddellijk daarvan in kennis.
 14. De centrale administrateur en elke registeradministrateur ondernemen alle stappen die redelijkerwijs kunnen worden verwacht om ervoor te zorgen dat:
 15. „Indien het registers betreft in EVA-staten, krijgt de centrale administrateur instructies van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA.”.