Betekenis van:
afleggen

afleggen
Werkwoord
 • kleding etc. afdoen
"de toga afleggen"
"de sluier afleggen"

Hyperoniemen

afleggen
Werkwoord
 • een dode verzorgen
"een dode afleggen"

Hyperoniemen

afleggen
Werkwoord
 • van iets afnemen en het elders neerleggen
"iets van (een stoel) afleggen"

Hyperoniemen

afleggen
Werkwoord
 • huid, hoorns etc. verliezen
"kennelijk hebben de elanden hun gewei al afgelegd"

Hyperoniemen

afleggen
Werkwoord
 • afstand overbruggen
"Ik moest tien kilometer afleggen om thuis te komen."
afleggen
Werkwoord
 • ''~ tegen'': verliezen van
"Frankrijk legde het af tegen Nederland tijdens de voetbalwedstrijd."
afleggen
Werkwoord
 • doen, volbrengen
"een examen afleggen"
afleggen
Werkwoord
 • kapotgaan; uitgeput raken
"het afleggen tegen iemand"
"het afleggen"

Synoniemen

Hyperoniemen

afleggen
Werkwoord
 • het voorbereiden van de overledene(n) op de begrafenis
afleggen
Werkwoord
 • van het lichaam doen

Voorbeeldzinnen

 1. Ik moet volgende week een examen opnieuw afleggen.
 2. Wij zouden willen dat we geen examen moesten afleggen in het Engels.
 3. CONTROLE EN AFLEGGEN VAN REKENING EN VERANTWOORDING
 4. CONTROLE EN AFLEGGEN VAN REKENING EN VERANTWOORDING
 5. Het afleggen van valse verklaringen is een inbreuk
 6. De titels verworven na het afleggen van examens aan:
 7. het opstellen van de rekeningen en het afleggen van rekening en verantwoording overeenkomstig titel VIII;
 8. verklaringen die het voorzitterschap namens de Europese Unie vóór en tijdens de Toetsingsconferentie zal afleggen.
 9. Het agentschap moet indien nodig verantwoording afleggen aan het Europees Parlement, de Raad en de Commissie.
 10. verklaringen die het voorzitterschap namens de Europese Unie vóór en tijdens de Tweede Toetsingsconferentie zal afleggen.
 11. valse verklaringen afleggen tijdens typegoedkeuringsprocedures of procedures die tot herroeping leiden;
 12. het afleggen van onjuiste verklaringen tijdens de goedkeuringsprocedures of de procedures die tot een terugroeping leiden;
 13. Een fractie kan een stemverklaring van ten hoogste twee minuten afleggen.
 14. elke andere SSR-beantwoorder die voorgeschreven is voor het afleggen van de vliegroute.
 15. De bestuurder moet tevens met goed gevolg een door een bevoegde instantie georganiseerde praktijktest afleggen.