Betekenis van:
afwikkelen

afwikkelen
Werkwoord
 • (een aangelegenheid, onderwerp) tot een besluit brengen
"een zaak afwikkelen"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. de nodige accreditatieprocedures hebben ingeleid en verder afwikkelen, en
 2. De ECB houdt op haar website een lijst bij van CSD’s die in T2S mogen afwikkelen.
 3. Voor het afwikkelen van een bijsturingsprocedure moet de hoofdspooronderneming navraag betreffende vertragingen kunnen doen.
 4. De lidstaten zien erop toe dat een dienstverrichter de volgende procedures en formaliteiten kan afwikkelen via een één-loket:
 5. De voor- en de achtervoet van elk heel geslacht dier worden vervolgens gegroepeerd om de aanvaardingsprocedure bij de overname per heel of half geslacht dier te kunnen afwikkelen.
 6. In afwijking van lid 3 zijn bilaterale regelingen met aangesloten systemen die het PI gebruiken, maar uitsluitend betalingen voor hun klanten afwikkelen, conform:
 7. Om het afwikkelen van betalingsopdrachten in de wachtrij te optimaliseren, past de [naam van de CB] de in appendix I beschreven optimaliseringsprocedures toe.
 8. De voor- en achtervoeten van elk geslacht dier worden gegroepeerd om de aanvaardingsprocedure bij de overname per heel of half geslacht dier te kunnen afwikkelen.
 9. Tijdens de voor haar geldende overgangsperiode kan elke Eurosysteem-CB betalingen en andere transacties afwikkelen op haar thuisrekeningen, met inbegrip van:
 10. In dit geval, en uitsluitend met het oog op het afwikkelen van de vordering, dient het grondgebied waar het ongeval heeft plaatsgevonden te worden beschouwd als het grondgebied waar het voertuig gewoonlijk is gestald.
 11. In dit geval, en uitsluitend met het oog op het afwikkelen van de vordering, dient het grondgebied waar het ongeval heeft plaatsgevonden te worden beschouwd als het grondgebied waar het voertuig gewoonlijk is gestald.
 12. Afwijkingen van de verwachte aankomsttijd van de aan de klant toegezegde tijden moeten worden afgehandeld volgens de bepalingen van het contract en kunnen ertoe leiden dat de hoofdspoorwegonderneming een bijsturingsprocedure moet afwikkelen.
 13. Ze beschouwden het kopen van de CP’s als een kleiner risico dan het risico om het faillissement van Sachsen LB te moeten afwikkelen, met name wanneer een beroep zou zijn gedaan op het depositogarantiesysteem.
 14. Wanneer de lidstaten dergelijke multilaterale of bilaterale overeenkomsten sluiten of regelingen treffen voor onder deze richtlijn vallende aangelegenheden, behalve voor het afwikkelen van een op zichzelf staand geval, stellen zij de Commissie daarvan onverwijld in kennis.
 15. Wanneer de bevoegde autoriteiten bilaterale regelingen treffen voor onder deze verordening vallende aangelegenheden, behalve voor het afwikkelen van een op zichzelf staand geval, stellen zij de Commissie daarvan onverwijld in kennis.